140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách

140 ot a odpV každém knihkupectví je složité vyhnout se publikacím o zdravé výživě a o vhodném zdravotním stylu. V těchto knihách nalezneme doslova tisíce dobrých či horších rad, co bychom měli či neměli jíst nebo dělat s našimi těly. Lze je v podstatě rozdělit na dva druhy. V prvních se autoři snaží napsat vše, co o dané problematice vědí, či si myslí, že vědí, a ohromit čtenáře svými znalostmi. Tyto knihy jsou však méně přehledné a často v nich nenajdete správné odpovědi na některé důležité otázky. Druhý typ knih je psán autory, kteří se snaží odhadnout, co by čtenáře mohlo skutečně zajímat či jaká informace by jim mohla pomoci a podřídí tomu i své psaní. Tento typ knih i autorů je nám samozřejmě mnohem sympatičtější, a to zvláště, pokud jsou jimi podávané informace v pořádku. 

V této knize jsme se pokusili o třetí cestu. Nezatěžovali jsme se příliš usilovným přemýšlením nad tím, co by naše čtenáře mohlo zajímat a rovnou jsme použili dotazy, na které jsme v průběhu let existence Fóra zdravé výživy dle nejlepšího vědomí a svědomí odpovídali na telefonních linkách a webových stránkách (www.fzv.cz). Pouze jsme otázky a odpovědi systematicky roztřídili do několika skupin, mírně formálně upravili a opatřili na začátku krátkými úvody a komentáři. Hlavními autory knihy jsou tedy naši tazatelé, kterým jsme se snad našimi znalostmi pomohli zorientovat v problematice zdravé výživy a související problematiky (honorář si ale s jejich předpokládaným laskavým svolením ponecháme).

Protože dialog je vždy živější než monolog a jen pomocí dialogu se čas od času lze dobrat zajímavého poznání (Sokrates?), doufáme, že i tato kniha bude spíše ukázkou živého dialogu a ne pouze nudným uváděním faktů. Rozhodnutí, zda se nám to povedlo, ponecháme na vážených, laskavých, ale jistě i kritických čtenářích. Doufáme také, že tato kniha bude alespoň tak úspěšná jako naše první publikace – Zdravá výživa pro každý den.

Za kolektiv autorů

Jan Piťha