PhDr. Tamara Starnovská

PhDr. Tamara STARNOVSKÁ

 Bc. Tamara Starnovská

Pracoviště 
odborná konzultantka systémů nutriční péče v oblasti sociální a komunitní péče, zdravotnictví

Životopis


Studium
• kvalifikace dietní sestra
• Specializace pro vedení stravovacích provozů
• Kurs King´s Fund College – management změn ve zdravotnictví
• pomaturitní specializační studium (PSS) – poruchy výživy a výměny látek
• členka týmu Asociace nemocnic ČR pro kurz kvality péče pořádaný Vlámským institutem kvality péče v Belgii (1995-1996)
• kurz managementu ve zdravotnictví v rámci projektu HOPE
• PSS – management ve zdravotnictví
• Bc.  – Vzdělávání dospělých
• Mgr. – Sociální práce
• PhDr. – Sociálně patologické jevy

Odborné stáže v oblasti
• Diabetologie
• Metabolizmu a výživy
• Gastroenterologie
• Parenterální a enterální výživy
• Klinické výživy v praxi
• Specifika výživy seniorů
Odborný garant akreditovaných vzdělávacích programů MZ v oblasti výživy nemocných
Autorka projektu standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče
Spoluautorka standardů pro kvalitu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče

Pedagogická činnost
• 1. LF UK – externí vyučující
• NCONZO – garant a lektor specializačního studia oboru nutriční terapeut, členka zkušební komise
• SVOŠZ Medea – vyučující
• OSVČ – konzultant, lektor a autor odborné a populární literatury v oblasti výživy

Ocenění
• 2008: cena Florence Nightingalové za přínos oboru
• 2006: finalistka soutěže Sestra roku za rok 2005 v oblasti věda a vzdělávání
• 2003 finalistka soutěže o titul manažer roku

Členství v odborných společnostech
• Fórum zdravé výživy, z.s. – tajemnice
• Sekce Výživy a nutriční péče, z.s.  – předsedkyně
• Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP LS JEP)
• Česká gastroenterologická společnost LS JEP
• Česká diabetologická společnost LS JEP
• Spojená akreditační komise ČR
• Sekce edukačních diabetologických sester při České diabetologické společnosti LS JEP

Členství v odborných komisích:
• Akreditační komise MZ ČR

Publikační činnost
• Odborné články v časopisech Výživa, H magazín, Diabetes, metabolizmus, endokrinologie a výživa, v týdeníku Statim, Sestra, Zdravotnických novinách, Florence, Diagnóza v ošetřovatelství,
• Odborné články na internetové stránce MedNet
• Populární a odborné články v denním tisku i populárních časopisech
• Spoluautorka učebnice pro rodinné školy a učebnice pro hotelové školy
• Spoluautorka populárních publikací pro redukční kurzy
• Spoluautorka publikací Rady lékaře
• Spoluautorka mezinárodní publikace TBC