Věra Boháčová, DiS.

Věra BOHÁČOVÁ, DiS.

Pracoviště

• Nutriční terapeutka, koordinátorka Fóra zdravé výživy, členka týmu Poradenského centra Výživa dětí

Životopis


Studium

 • Střední hotelová škola v Praze
 • Vyšší odborná škola zdravotnická v Praze, obor „Diplomovaná dietní sestra“ (Diplomovaný nutriční terapeut).

Pracovní zkušenosti

 • 2001 – 2011: členka týmu nutričních terapeutů bezplatné poradenské linky zdravého životního stylu, spolupráce při realizaci vzdělávacích akcích zaměřených na prevenci kardiovaskulárních onemocnění, medializace aktuálních témat z oblasti výživy a životního stylu
 • 2001 – 2007: lektorka odborných předmětů zaměřených na výživu na VOŠZ a SZŠ v Praze (léčebná výživa, dietologická praxe)
 • 2008 – 2009: lektorka odborných předmětů zaměřených na výživu na SŠPaS v Praze (výživa a potraviny, speciální technologie)
 • 2010 – 2011: lektorka odborných předmětů zaměřených na výživu na VOŠZ a SZŠ v Praze (léčebná výživa, nutriční a dietologická praxe)
 • 2011 – 2014: členka týmu Poradenského centra Výživa dětí, členka a koordinátorka aktivit Fóra zdravé výživy, lektor edukačních projektů, konzultant pro média – medializace aktuálních témat z oblasti výživy a životního stylu.
 • 2014 – dosud: členka týmu Poradenského centra Výživa dětí, členka a koordinátorka aktivit Fóra zdravé výživy, spoluřešitel několika grantových a edukačních projektů, lektor několika grantových a edukačních projektů zaměřených na výživu a životosprávu různých skupin (děti; pacienti s ICHDK; těhotné a kojící ženy, menopauzální ženy), konzultant pro média – medializace aktuálních témat z oblasti výživy a životního stylu. Členka odborného týmu pro systémové nastavení dietního školního stravování.
 • 2017-dosud: Lektorka odborných předmětů na SVOŠZ Medea, s. r. o. (nutriční a dietologická praxe)

Členství v odborných společnostech a jiných

 • registrovaný nutriční terapeut
 • členka a koordinátorka Fóra zdravé výživy, z. s.
 • místopředsedkyně Sekce výživy a nutriční péče, z. s.
 • členka týmu odborníků Poradenského centra Výživa dětí
 • členka České společnosti pro aterosklerózu
 • členka Společnosti pro výživu
 • lektor společnosti STOB (STop OBezitě)

Přednášková a publikační činnost

 • aktivní účast na vzdělávacích akcích (kongresy, semináře)
 • autor a spoluautor edukačních materiálů pro veřejnost
 • spoluautor knih FZV „Zdravá výživa pro každý den“ (Grada 2009) a „140 otázek a odpovědí o výživě
  a potravinách“ (Forsapi, 2012)
 • spoluautor na vybraných kapitolách knihy Iva Málková, Jana Dostálová „Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí“ (Smartpress, 2012)
 • spoluautor publikace „Receptář zdravé výživy“ (Forsapi 2014)
 • dlouhodobá medializace témat výživy, dietní výživy a životního stylu v tisku, on-line mediích, rádiu, televizi