MUDr. Alexandra Moravcová

MUDr. Alexandra Moravcová

Pracoviště:
Endokrinologická a obezitologická ordinace Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice

Životopis


Studium
Fakulta dětského lékařství UK Praha (atestace: pediatrie a endokrinologie).

Zaměstnání
Lékařka endokrinologické a obezitologické ordinace Kliniky dětského a dorostového lékařství Všeobecné fakultní nemocnice

 

Členství v odborných společnostech
• Česká endokrinologická společnost ČLS JEP
• Fórum zdravé výživy
• STOB
• Výživa dětí, občanské sdružení

Publikační a přednášková činnost
• Členka redakční rady časopisu Zdraví
• Mluvčí na tiskových konferencích FZV a PCVD
• Účast v odborných a populárně naučných rozhlasových programech