Alkohol

slovník  A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Alkohol, který konzumujeme prostřednictvím alkoholických nápojů je ethanol, jeden člen početné skupiny chemických sloučenin nazývané jako alkoholy.

Alkohol má na lidský organizmus řadu účinků, které se jednoznačně hodnotí jako negativní. Negativní jsou i společenské důsledky konzumace vyšších množství alkoholu. V druhé polovině minulého století bylo zjištěno, že mírná konzumace alkoholu má pozitivní účinky v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Množství alkoholu, která ještě nepůsobí na lidský organizmus negativně, a která jsou uváděna v souvislosti s tzv. „moderovaným pitím“, které lze ještě tolerovat, se v jednotlivých zemích liší.

V České republice je ve Výživových doporučeních pro obyvatelstvo uvedeno:
alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny)

Na konzumaci alkoholu jsou citlivější ženy, protože mají nižší aktivitu enzymu, který rozkládá alkohol, mají nižší hmotnost a vyšší obsah tuku v těle, ve kterém je alkohol méně rozpustný, takže se více zvýší koncentrace alkoholu v tělních tekutinách.
Alkohol dodává organizmu energii – 7 kcal (29 kJ) z jednoho gramu, což je téměř dvojnásobek energie dodané cukry . Tuto přijatou energii konzumenti alkoholu většinou neberou v úvahu.
Alkohol má značný vliv na vůni a chuť nápojů, které ho obsahují.

Základní druhy alkoholických nápojů jsou pivo, révová vína, ovocná a ostatní vína, medovina, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje. Obsah alkoholu je v rámci jednotlivých druhů velmi rozdílný (hodnoty jsou uváděny, stejně jako na etiketách alkoholických nápojů v objemových procentech, hmotnostní procenta jsou poněkud nižší). U piva je minimálně 1,2 % (u piva se sníženým obsahem alkoholu 0,5 – 1,2 %), u většiny skupin piv se pohybuje mezi 4 – 5 % , ale může být i vyšší v závislosti na koncentraci mladiny a stupni jejího prokvašení. U vína se pohybuje většinou mezi 8 – 13 %, u vín dezertních a likérových mezi 14 – 16 %. U lihovin musí být podle vyhlášky obsah alkoholu minimálně 15 %, u destilátů i likérů bývá většinou 40 %, může být však nižší i vyšší, u emulsních likérů kolem 20 %.