Barviva

slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Barviva jsou významnou skupinou senzoricky aktivních látek (tzn. látek vnímaných našimi smysly) potravin, které určují charakteristickou barvu potravin. Mohou být přítomna v potravinách přirozeně tj. dostávají se do nich ze surovin, které je obsahují nebo jsou k potravinám přidávána (potraviny jsou barveny). K barvení potravin se používají tři základní skupiny barviv:
• Přírodní barviva
• Syntetická barviva identická s přírodními
• Syntetická barviva

Přírodní barviva se používají k barvení potravin poměrně omezeně, protože jsou až na některé výjimky málo stabilní (během skladování potravin se chemicky mění a tím se mění i jejich barva) a většinou dražší než barviva syntetická. Získávají se z potravinářských materiálů přírodního původu. Mezi přírodní barviva se řadí barevné produkty získávané z přírodních surovin různými technologickými procesy, např. karamel a sladový extrakt.
Syntetická barviva identická s přírodními se získávají chemickými reakcemi, ale jejich struktura je na rozdíl od barviv řazených mezi barviva syntetická totožná se strukturou barviv přírodních. Příkladem je např. syntetický β-karoten (provitamin A) a riboflavin (vitamin B2), které mají zároveň funkci vitaminů.
Syntetická barviva jsou vyrobena chemicky a jejich struktura se od přírodních barviv liší.
Přídavek barviva k potravině musí být označen na etiketě výrobku a to buď příslušným symbolem E (E1.., např. E100 je kurkumin) nebo chemickým názvem. Česká potravinářská legislativa obsahuje seznam barviv povolených k barvení potravin. Barviva neuvedená v tomto seznamu se používat nesmějí, protože nejsou bezpečná nebo jejich zdravotní nezávadnost nebyla dosud dostatečně ověřena.V seznamu povolených barviv je pouze 17 barviv syntetických.
Pro bezpečnost jsou v legislativě další omezení, např. jsou uvedeny následující seznamy potravin a barviv:
•Seznam potravin, které nesmějí obsahovat přidaná barviva podle vyhlášky 53/2002 Sb.
•Seznam potravin, ke kterým smějí být přidávána pouze určitá barviva
•Seznam barviv, která jsou povolená výhradně pro určité účely

Dále je uvedeno nejvyšší povolené množství barviva, které se k potravině smí přidat. Toto množství se odvíjí od zdravotní bezpečnosti barviva a průměrné spotřeby příslušné potraviny.
Jak je vidět z výše uvedeného, je přidávání barviv do potravin legislativně dobře ošetřeno a Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Veterinární správa použití barviv kontrolují.
Barvených potravin se tedy bát nemusíme, ale přesto není rozhodně rozumné, zejména u dětí, konzumovat velká množství barvených potravin.