Celostátní odborná konference „Lesk a bída výživových trendů“

Třetí středa v říjnu bude věnována tradiční Celostátní odborné konferenci. Letos jsme zvolili podtitul “Lesk a bída výživových trendů”. Je to téma, které, mimo jiné, reaguje na výsledky dotazníkového průzkumu účastníků loňské konference, která témata by na příští konferenci uvítali. I my sami vnímáme toto téma jako aktuální a důležité k diskusi. Níže tedy najdete podrobnější informace, které budeme postupně dále rozšiřovat.

Těšíme se na Vaši účast!

Datum a místo konání:
16. října 2019; 9-16,05 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:25      Extrémní kazuistiky (lowcarb při hubnutí po porodu aj.)
                         Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV

9:25 – 9:55      „Detoxikace“ a očistné kůry
                         Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D, TN Praha, FZV  

9:55 – 10:25    Klady a zápory RAW stravy
                         Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

10:25 – 10:45  Dopad výživových trendů na psychiku hubnoucího
                         PhDr. Iva Málková, STOB

10:45 – 11:05 Přestávka

11:05 – 13:05    Dieta pro lidstvo? Zamyšlení a diskuse k doporučení publikovaném v časopisu Lancet
                          Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV
.                         Dana Kapitulčinová, PhD., Centrum pro otázky životního prostředí UK
.                         Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV
.                         PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

13:05 – 14:05 Přestávka, oběd

14:05 – 14:35  Jak velkou roli hrají dietární zdroje vitaminu D při plnění nutriční potřeby organismu?
                         Mgr. Svatava Bischofová, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc, et al., SZÚ Brno

14:35 – 15:05 „Nové“ potraviny v našich jídelníčcích – nutriční pohled
                        PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

15:05 – 15:35  Potraviny s vyšším obsahem bílkovin nejen pro sportující
                         RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

15:35 – 16:05 Hitparáda různých forem ovoce ve výživě
                        Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:05              Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program konference ke stažení zde.

Konferenci bylo vydáno souhlasné stanovisko profesní organizace, pod číslem (označením): ČAS/404/2019.

Kapacita sálu Kongresového centra IKEM je již naplněna. Máte-li zájem, můžeme Vás evidovat v seznamu náhradníků a v případě uvolnění místa Vás budeme kontaktovat. 

Ano, mám zájem o místo náhradníkavyplnit přihlášku

Účastnické poplatky:
studenti: 450,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 450,- Kč
ostatní: 750,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 9. 10. 2019

Partneři konference:

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu. Je určen jak veřejnosti, tak odborníkům. Informuje i o kulinárních specialitách, směrech výživy, o inovacích v potravinářství. Zaměřuje se na data o spotřebě potravin, na fyziologii výživy. Součástí jsou informace o dietách, netradičních plodinách, ale i mýty ve výživě a potravinářství. Autoři článků jsou z oblasti fyziologie a hygieny výživy, z řad potravinářských inženýrů, nutričních ekonomů aj., ale i z praxe společného stravování a nutričních terapeutů. Více informací o časopisu najdete na www.vyzivaspol.cz.