Ohlédnutí za Celostátní odbornou konferencí „Lesk a bída výživových trendů“

Celostátní odborná konference je za námi. Tématem té letošní byly lesk a bída výživových trendů. Konferenci otevřel svým sdělením prof. Piťha. Posluchače zaujal konkrétními kazuistikami, které ilustrovaly rizika nízkosacharidového stravování. Ač některé velmi dramatické, všechny měly dobré konce. Součástí sdělení bylo i vysvětlení, jak organizmus reaguje na nízkosacharidovou stravu. Následovala přednáška Prof. Dostálové shrnující klady a zápory raw stravy, s upozorněním na její rizika.

Dalším zařazeným tématem byl pitný režim. Podnětem k zařazení byla extrémní stanoviska z vyjádření některých lékařů, že pitný režim je nadhodnocován, na straně druhé existence populačních skupin s vysokým rizikem deficitu tekutin a jejich deficitem reálným. Problematiku pitného režimu (tedy pít či nepít) obecně u populace otevřela PhDr. Starnovská a následně k pitnému režimu sportovců doplnil své sdělení RNDr. Suchánek. První blok sdělení uzavřela svým sdělením PhDr. Málková, která se věnovala problematice dopadu výživových trendů a jejich mediální prezentace na psychiku lidí snažících se zhubnout.

Po krátké přestávce následoval druhý blok, který byl zaměřen na téma „Dieta pro lidstvo“, kterému se věnoval před nedávnem prestižní časopis Lancet. Úvodní sdělení PhDr. Starnovská věnovala argumentům z pohledu životního prostředí. Zmínila také reálnost doporučení ve vztahu s aktuální výživovou situací u nás. Prof. Dostálová mluvila o výhodách i nevýhodách převážně rostlinné stravy, která je v rámci „Diety pro lidstvo“ významně preferována. Úskalí těchto doporučení potvrdil ve svém sdělení také prof. Poledne, s ohledem na reálné podmínky zachování prostředí a zemědělství. Po jednotlivých příspěvcích následovala panelová diskuse k tématu mezi řečníky i účastníky.

Po obědě otevřela poslední blok odborných sdělení Mgr. Bischofová tématem dietárních zdrojů vitaminu D a jejich významu v rámci pokrytí denní potřeby tohoto vitaminu. Velmi zajímavá byla i informace o odlišnostech v potřebě expozice slunečního osvitu. Navazoval příspěvek PhDr. Starnovské na téma „nové“ potraviny v našich jídelníčcích. Nové jak s ohledem na druhy, tak i frekvenci použití a konzumovaného množství. Trendem dnešní doby jsou také „protein potraviny“. Jejich význam a srovnání bylo náplní sdělení RNDr. Suchánka. Poslední sdělení s lákavým názvem   hitparáda různých forem ovoce ve výživě bylo bohužel přerušeno z důvodu hlasové indispozice V. Boháčové, DiS. Toto sdělení ale bude k dispozici k náhledu, stejně jako další sdělení odborníků, kteří s publikací souhlasili. Jednotlivá sdělení zde budou průběžně doplňována.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dali k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu. V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

Budeme moc rádi, najdete-li si chvilku času na vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se hodnocení konference. Za jeho vyplnění předem děkujeme!

Dotazník k Celostátní odborné konferenci

Program konference:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:25      Extrémní kazuistiky (lowcarb při hubnutí po porodu aj.)
                         Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., 2. LF UK FN Motol, IKEM, FZV

9:25 – 9:55       Klady a zápory RAW stravy
                         Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV  

9:55 – 10:25    Pít či nepít?
                         PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV
.                        RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

10:25 – 10:45  Dopad výživových trendů na psychiku hubnoucího
                         PhDr. Iva Málková, STOB

10:45 – 11:05 Přestávka

11:05 – 13:05    Dieta pro lidstvo? Zamyšlení a diskuse k doporučení publikovaném v časopisu Lancet
                          Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV
.                         Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV
.                         PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV – 1. sdělení, 2. sdělení

13:05 – 14:05 Přestávka, oběd

14:05 – 14:35  Jak velkou roli hrají dietární zdroje vitaminu D při plnění nutriční potřeby organismu?
                         Mgr. Svatava Bischofová, prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc, et al., SZÚ Brno

14:35 – 15:05 „Nové“ potraviny v našich jídelníčcích – nutriční pohled
                        PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

15:05 – 15:35  Potraviny s vyšším obsahem bílkovin nejen pro sportující
                         RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

15:35 – 16:05 Hitparáda různých forem ovoce ve výživě
                        Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:05              Závěr, zakončení konference

 

Partneři konference:

 

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Doplněk stravy. Most mezi změnou životního stylu a farmakoterapií. Určeno dospělým lidem, kteří se chtějí efektivně starat o hladinu svého cholesterolu přírodní cestou. 1 tableta denně v kombinaci s pestrou, vyváženou stravou a zdravým životním stylem. www.mylancz.cz.

 

 

Mlýnský pramen je výtěžkem z přírodního léčivého zdroje, který vyvěrá v srdci nejvýznamnějších českých lázní – Karlových Varů. Minerální prameny v Karlových Varech jsou používány k pitným kúrám v případě obtíží s trávicím traktem, zejména se žaludkem, žlučníkem, žlučovými cestami, slinivkou břišní, játry, dvanáctníkem a tenkým i tlustým střevem. Karlovarské prameny jsou rovněž indikovány na choroby látkové výměny, mimo jiné i na diabetes mellitus. Díky Mlýnskému prameni si můžete dopřát pitnou kúru z Karlových Varů kdekoliv. Více informací na www.mlynsky-pramen.info.

 

Časopis Výživa a potraviny vydává Společnost pro výživu. Je určen jak veřejnosti, tak odborníkům. Informuje i o kulinárních specialitách, směrech výživy, o inovacích v potravinářství. Zaměřuje se na data o spotřebě potravin, na fyziologii výživy. Součástí jsou informace o dietách, netradičních plodinách, ale i mýty ve výživě a potravinářství. Autoři článků jsou z oblasti fyziologie a hygieny výživy, z řad potravinářských inženýrů, nutričních ekonomů aj., ale i z praxe společného stravování a nutričních terapeutů. Více informací o časopisu najdete na www.vyzivaspol.cz.  

 

 

Společnost STOB pořádá již šestý ročník oblíbené konference Dialogem ke zdraví, ve které se snaží reflektovat aktuální témata, dění a protichůdná doporučení ve světě výživy a pohybu. I letos se můžete těšit na zajímavá témata, jako jsou Správná pohybová aktivita (nejen) při hubnutí, Nízkosacharidová dieta při diabetu 2. typu, Testování potravinových intolerancí či Význam diety s vyloučením FODMAPs.  Jako partneři a účastníci Celostátní konference FZV máte možnost využít slevu 30 %, při objednávce zadejte tento kód: konference. Více informací na www.stob.cz.