Dyslipidemie

A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Metabolická onemocnění charakterizovaná změněnými hodnotami krevních lipidů. Její projevy se týkají zvýšení, ale někdy i snížení některých frakcí lipidů a také kvalitativních změn. Dyslipidémie jsou jedním z významných rizikových faktorů aterosklerózy (kornatění cév).

Cílové hodnoty pro populaci obecně (Česká společnost pro aterosklerózu, 2007):

Celkový cholesterol     < 5 mmol/l

LDL-cholesterol          < 3 mmol/l

Non-HDL-chol.           < 3,8 mmol/l

Apolipoprotein B         < 1,0 g/l

 

Optimální hodnoty (Česká společnost pro aterosklerózu, 2007):

HDL-cholesterol          muži > 1,0 mmol/l

ženy > 1,2 mmol/l

Triglyceridy                  < 1,7 mmol/l

Metabolická onemocnění charakterizovaná nejčastěji zvýšenou hladinou cholesterolu a/nebo dalších tuků v krvi. Normální hladina celkového cholesterolu v krvi u jinak zdravého člověka je do 5 mmol/l