Konzumace energetických nápojů dětmi

Vhodnost, respektive spíše nevhodnost, konzumace energetických nápojů dětmi se řeší stále častěji. Na žádost Potravinářské komory připravila v loňském roce Pracovní skupina pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu České pediatrické společnosti stanovisko ke konzumaci energetických nápojů dětmi. 

Součástí stanoviska je charakteristika a složení energetických nápojů, jejich spotřeba, zdravotní rizika i regulační opatření v jiných zemích. Kompletní stanovisko je k dispozici zde.