Lipidy (tuky)

slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Tuky jsou pro organismus nezbytné. Představují jednu ze tří základních živin a jsou zdrojem vitaminů rozpustných v tucích – A, D, E a K. Pokud jsou uloženy ve formě tukových zásob, chrání naše důležité orgány. Tuky jsou rovněž jednou z hlavních energetických složek potravy a mají velkou kalorickou hodnotu. Lidský organismus při strávení 1 gramu tuku získá až 9 kilokaloriií (kcal), což je asi 38 kilojoulů (kJ). Přitom obvyklá potřeba dospělého člověka je od 1500 do 3000 kcal (v přepočtu od 6300 do 12600 kJ).

Z chemického hlediska jsou tuky estery vyšších karboxylových kyselin a trojmocného alkoholu glycerolu, přičemž jedna molekula tuku je tvořena jednou molekulou glycerinu a třemi molekulami mastných kyselin. Mohou být rostlinného nebo živočišného původu a skládají se z nasycených a nenasycených mastných kyselin.

Nasycené mastné kyseliny

Mezi nejčastější nasycené mastné kyseliny patří kyselina máselná, laurová, myristová, palmitová a stearová. Typické potravinové zdroje těchto kyselin jsou uvedeny v tabulce níže:

Běžné nasycené mastné kyseliny a jejich typické potravinové zdroje

 

Obecný název
Typické potravinové zdroje
(obsahuje i jiné mastné kyseliny)
Kyselina máselná
Máslo, mléčný tuk
Kyselina laurová
Kokosový olej
Kyselina myristová
Kokosový olej, mléčný tuk
Kyselina palmitová
Palmový olej, maso a mléčné tuky
Kyselina stearová
Živočišné tuky, kakaové máslo

Nasycené tuky mohou ovlivňovat hladinu celkového cholesterolu a LDL (škodlivého) cholesterolu v krvi. Tento vliv je obecně vyšší u mastných kyselin se střední délkou řetězce (kyselina laurová, myristová a palmitová C1). Kyselina stearová nezvyšuje cholesterol v krvi stejnou měrou jako výše zmíněné tři mastné kyseliny, neboť je v játrech velmi účinně konvertována na svou mono-nenasycenou formu (kys. olejovou). Z hlediska prevence kardiovaskulárních onemocnění odborníci doporučují snížit příjem nasycených mastných kyselin na < 7 % celkového energetického příjmu. Konzumace nasycených mastných kyselin je v České republice zhruba dvakrát vyšší, než jsou hodnoty doporučované odborníky.
Doporučený postup snižování SAFA ve stravě

Některé možnosti snížení spotřeby nasycených tuků jsou následující:

  • Vybírejte libové maso a odstraňte viditelný tuk, odstraňte kůži z drůbeže, maso je lépe dusit a vařit než smažit.
  • Omezujte spotřebu uzenin, koláčů a dalších druhů pečiva s vysokým obsahem tuku, keksů a čokolády.
  • Vybírejte si mléčné produkty se sníženým obsahem tuku.
  • Dávejte přednost rostlinným olejům (bohatým na nenasycené mastné kyseliny, jako je slunečnicový, řepkový nebo olivový) nebo tukovým pomazánkám.
  • A konečně využívejte stravu bohatou na ovoce, zeleninu a sacharidické potraviny (rýže, těstoviny, brambory), dávejte přednost postupům úpravy s nízkým obsahem tuku, jako je vaření a dušení.

Nenasycené mastné kyseliny

Nenasycené mastné kyseliny jsou molekuly mastných kyselin, které obsahují alespoň jednu dvojnou vazbu. Podle polohy dvojné vazby a konfigurace molekuly se rozeznávají cis nebo trans. Většina nenasycených tuků v potravinách existuje ve formě cis, jen malý podíl je trans.
Trans nenasycené mastné kyseliny

Transnenasycené mastné kyseliny vznikají v potravinách ze tří hlavních zdrojů:
• bakteriální transformací nenasycených mastných kyselin v bachoru přežvýkavců – krav a ovcí (přecházejí do tuku a mléka)
• průmyslovou hydrogenací – ztužováním olejů při výrobě pomazánkových tuků a tuků pro kuchyňskou úpravu pokrmů
• zahříváním olejů na vysokou teplotu při smažení
TFA jsou přítomné v hovězím a skopovém tuku, mléce a výrobcích z těchto druhů masa, v některých ztužených tucích, pekárenských výrobcích (keksy, koláče) a smažených výrobcích.

Současný příjem TFA
V jednotlivých zemích EU kolísá příjem TFA ve velmi širokém rozsahu. Podle průzkumu provedeném v letech 1995-96, byl zjištěn průměrný příjem TFA v rozmezí 1,2-6,7 g/den u mužů a 1,7-4,1 g/den u žen, při čemž nejnižší příjem TFA byl zaznamenán v zemích u Středozemního moře. Při nedávných průzkumech v oblasti stravování bylo zjištěno, že příjem TFA v mnoha zemích EU neustále klesá současně se zvyšující se popularitou nízkotučných mléčných výrobků a změnami v technologiích výroby rostlinných tuků a pomazánkových výrobků.

Onemocnění srdce
Řada studií prokázala, že TFA o nasycené mastné kyseliny zvyšují hladinu LDL (špatného) cholesterolu v krvi a tak zvyšují i riziko srdečních nemocí. Avšak na rozdíl od nasycených a mastných kyselin, TFA rovněž snižuje podíl HDL (dobrého) cholesterolu a zvyšuje tak hladinu triglyceridů v krvi, což vše znamená zvýšené nebezpečí výskytu onemocnění srdce. Mimo to, strava obsahující TFA zvyšuje koncentraci triacylglycerolu (TAG), který je v epidemiologických studiích spojován se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Tak při odpovídajících koncentracích obou složek může TFA zvyšovat riziko kardiovaskulárních onemocnění více než nasycené mastné kyseliny. V evropských zemích je však příjem TFA asi desetkrát nižší než příjem nasycených tuků a podle názoru předsedy vědecké rady EPSA – prof. Alberta Flynna, je proto i nebezpečí zvýšeného výskytu kardiovaskulárních problémů vyvolaných TFA mnohem nižší než vyvolaných nasycenými tuky, které tvoří běžnou součást stravy v mnoha evropských zemích.

Zajistit nízký příjem
EFSA potvrdila, že TFA zvyšují riziko onemocnění srdce, a proto jejich příjem ze všech zdrojů potravin by měl být nízký. Odstraňování nebo snížení tzv. trans-tuků z mnoha potravinářských výrobků by mělo pokračovat a trans tuky by měly být nahrazeny cis- nenasycenými tuky lépe než nasycenými tuky ve všech případech, kdy to bude možné.

Vlivu trans nenasycených mastných kyselin na lidské zdraví se věnoval také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)- zkratku v závorce jako aktivní odkaz na: www.efsa.europa.eu např. ve studii, kterou si můžete přečíst zde: vložit pdf soubor (TFA.pdf), názory vědeckého panelu na TFA v potravinách a vliv TFA na lidské zdraví pak najdete v dokumentu Opinion of the Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies [NDA] related to the presence of trans fatty acids in foods and the effect on human health of the consumption of trans fatty acids (adresa)

Cis-nenasycené mastné kyseliny

a) mononenasycené mastné kyseliny

Mononenasycené mastné kyseliny (Mono Unsaturated Fatty Acids – MUFA), též monoenové mastné kyseliny obsahují ve svém řetězci jednu dvojnou vazbu. Do této skupiny patří např. kyselina palmitoolejová, kyselina olejová, kyselina elaidová, kyselina eruková a kyselina nervonová. Cis-mononenasycené kyseliny zrychlují odbouráváni lipoproteinů LDL (low density lipoprotein), snižují tak hladinu cholesterolu v krvi. Velký podíl těchto kyselin je v rostlinných olejích. Pozitivní vliv byl doložen hlavně v případech, kdy nahradily ve stravě nasycené mastné kyseliny (obsažené zejména v živočišných tucích).

b) vícenenasycené mastné kyseliny (polyunsaturated fatty acids, PUFA)
Nejvíce jsou obsaženy v tucích rostlinného původu a v rybím tuku. Pomáhají snižovat hladinu cholesterolu v krvi efektivněji než MUFA, a tím snižovat riziko vzniku krevních sraženin. Mají významnou úlohu v prevenci srdečně-cévních onemocnění.
Do této skupiny vícenenasycených mastných kyselin patří omega 6 a omega 3 kyseliny, které jsou pro naše zdraví velmi důležité. Některé z těchto kyselin patří do skupiny esenciálních, které naše tělo nezbytně potřebuje, ale nedokáže si je vytvářet sám, takže je musíme dodávat stravou.
Jedná se o kyselinu linolovou, patřící do skupiny omega 6 vícenenasycených mastných kyselin, a o kyselinu alfa-linolenovou, patřící do skupiny omega 3 mastných kyselin. O linolové mastné kyselině je již řadu let známo, že pomáhá snižovat hladinu celkového i LDL cholesterolu. V popředí zájmu odborníků jsou zejména omega 3 mastné kyseliny, u nichž byl prokázán příznivý vliv na náš srdečně-cévní systém tím, že pomáhají např. snižovat hladinu cholesterolu. Proto bychom měli dbát na to, abychom jich měli ve stravě dostatek. Omega 3 mastné kyseliny najdeme zejména v rybím tuku (má jiné složení než ostatní živočišné tuky a převažují v něm prospěšné nenasycené mastné kyseliny), v rostlinných olejích, ořechách, v listové zelenině a rostlinných tucích.

Příklady PUFA:
kyselina linolová – esenciální
kyselina γ-linolenová – esenciální
kyselina α-linolenová – esenciální
kyselina arachidonová
kyselina timnodová
kyselina klupadonová
kyselina cervonová
kyselina eikosapentaenová (zkráceně EPA)
kyselina dokosahexaenová (zkráceně DHA)

Omega 3
Výzkum vlivu omega 3 nenasycených mastných kyselin na kardiovaskulární systém přináší první ucelené poznatky v r. 1956. Byl objasněn vztah mezi deficiencí esenciálních mastných kyselin a časnějším nástupem aterosklerotických změn a příznaků.Bylo upozorněno na možnost vztahu mezi nedostatkem PUFA omega 3 a incidencí infarktu myokardu či ischemické choroby srdeční. Studie GISSI-Preventione zahrnovala 11 324 pacientů po infarktu myokardu a prokázala, že podání 0,85 g/d EPA+DHA vedlo k signifikantnímu snížení rizika náhlé smrti, fatálního a nefatálního infarktu myokardu. Ve studii Chicago s 1 822 pacienty zaměřené na primární prevenci bylo snížení rizika úmrtí na KVO tím vyšší, čím vyšší byl příjem rybího masa v dietě (téměř poloviční riziko u skupiny s více než 35g rybího masa denně).

PUFA omega 3 a kardiovaskulární systém
Pozitivní vliv PUFA omega 3 na kardiovaskulární systém je široce zkoumán pro svůj význam medicínský, sociální i ekonomický. Vliv na kardiovaskulární systém je komplexní a lze shrnout do několika proudů:

1. Úprava rheologických vlastností krve
PUFA omega 3 výrazně zlepšují schopnost deformability červených krvinek, pružnost jejich membrány, snižují viskozitu krve, snižují agregaci trombocytů, akcelerují trombolýzu. Komplexní antiaterogenní efekt vede u osob s KVO k vyšší stabilitě aterosklerotických plátů a k mírnému zlepšení angiografických nálezů.

2.
Hypolipidemický efekt EPA (kyselina eikosapentaenová) a DHA (kyselina dokosahexaenová)
Za prokázané lze považovat příznivé působení omega 3 mastných kyselin na koncentraci triglyceridů. Při konzumaci EPA a DHA v množství 2-3g/d se v játrech snižuje endogenní lipogeneze a následně tak dochází ke snížení hladiny lipidů v krvi (ipémie). EPA a DHA inhibuje produkci LDL-cholesterolu (LDL-C). Peroxidace, které probíhají v LDL-C, vedou k následné urychlené akumulaci cholesterolu v cévní stěně. Dieta obohacená rybím olejem může změnit chování LDL.

3.
Stabilizace myokardu
Dieta rozšířená o 1 g denně EPA a DHA průkazně snižuje riziko fatálních koronárních onemocnění.

4.
Regenerace cévního endotelu
Doplnění diety rybím olejem nebo koncentráty PUFA omega 3 má pozitivní důsledky na obnovné procesy v cévním endotelu (je jednovrstevný epitel (vrstva buněk) vystýlající vnitřní povrch krevních i lymfatických cév a srdce).

5.
Snižují rozsah ischemického poškození
Zlepšují dříve zhoršené funkce v důsledku ischemické choroby srdeční a vlivu hypoxemie (snížení obsahu kyslíku v arteriální krvi). Při vysokém obsahu PUFA omega 3 v organismu dojde při ischemii k podstatně menší devastaci.

6.
Pozitivní ovlivnění metabolického syndromu
Dietní aplikace PUFA omega 3 vede ke zlepšení glukózové tolerance, zlepšení stavu inzulinové rezistence, k poklesu glykémie, lipémie (hladina lipidů v krvi) apod.

Omega 3 a imunita
Ovlivnění imunitního systému suplementací omega 3 je zajímavé jednak pro imunitu samou, jednak pro možný podíl imuinitních reakcí na zánětlivé genezi aterosklerózy. Bylo prokázáno, že antiinflamatorní účinek se skutečně váže na omega 3. Dlouhodobá aplikace rybího oleje nebo koncentrátu omega 3 vede k průkaznému zlepšení imunitního systému. Zlepšení lze pozorovat i zdravých jedinců, kdy případné dysbalance jsou díky dietě bohaté na PUFA omega 3 mnohem dříve a účinněji vyrovnávány. EPA ve vyšších dávkách zkracuje průběh zánětlivých procesů[23] Vliv PUFA omega 3 na imunitu se snaží vysvětlit ochranné a benefiční účinky EPA a DHA v oblasti kardiovaskulárních onemocnění a jejich prevence.

Omega 3 ve výživě

V ČR je množství prodaných potravin na jednoho obyvatele téměř o polovinu vyšší, než je požadavek racionání výživy. Alarmující je vysoká spotřeba tuků a zároveň nedostatečný příjem nenasycených mastných kyselin, především PUFA omega-3. PUFA omega 3 jsou obsaženy v lososu, makrele, sledi, pstruhu. Obsahují je vlašské ořechy, řepka, sója a jejich oleje. PUFA omega-6 obsahují slunečnicová semena, pšeničné klíčky, sezam, vlašské ořechy, sója, kukuřice, některé druhy margarínů.
Prokázané účinky EPA a DHA na snížení rizika KVO vedly American Heart Association (AHA) k doporučení:
• V primární prevenci jíst minimálně 2x týdně rybí maso
• U pacientů s prokázaným KVO podávat 1g EPA a DHA denně, přednostně z rybích olejů, včetně podání dietetik – doplňků stravy
• U pacientů s hypertriglyceridémií podávat 2 – 4g EPA a DHA denně ve formě kapslí – doplňků stravy

V ČR existují a jsou průběžně aktualizována výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky (dát jako link a vložit podstránku s doporučeními
Text viz níže:

Konečné znění Výživových doporučení pro obyvatelstvo ČR

Výživová doporučení pro obyvatelstvo České republiky
V současné době přetrvává v České republice vysoký, v řadě případů předčasný, výskyt neinfekčních onemocnění hromadného výskytu, a to zejména aterosklerózy s různými orgánovými komplikacemi, hypertenze, nádorů, především plic a tlustého střeva, obezity, diabetu II. typu, dny, osteoporózy a dalších chorob, které zvyšují nemocnost a zejména pak úmrtnost naší populace proti jiným zemím. V řadě příčin, které vedou k tomuto stavu, má největší význam nesprávná výživa.
V nutričních parametrech by mělo být, v souladu s výživovými cíli pro Evropu, které stanovil Regionální úřad pro Evropu WHO, dosaženo následujících změn:
• upravení příjmu celkové energetické dávky u jednotlivých populačních skupin v souvislosti s pohybovým režimem tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi jejím příjmem a výdejem pro udržení optimální tělesné hmotnosti v rozmezí BMI 20-25
• snížení příjmu tuku u dospělé populace tak, aby celkový podíl tuku v energetickém příjmu nepřekročil 30 % optimální energetické hodnoty (tzn. u lehce pracujících dospělých cca 70 g na den), u vyššího energetického výdeje 35 %
• dosažení podílu nasycených, monoenových a polyenových mastných kyselin <1:1,4:>0,6 v celkové dávce tuku, poměru mastných kyselin řady n-6:n-3 maximálně 5:1 a příjmu trans nenasycených mastných kyselin do 2 % celkového energetického příjmu
• snížení příjmu cholesterolu na max. 300 mg za den
(s optimem 100 mg na 1000 kcal)
• snížení spotřeby jednoduchých cukrů na maximálně 10 % celkové energetické dávky (tzn. u dospělých lehce pracujících cca 60 g na den), při zvýšení podílu polysacharidů
• snížení spotřeby kuchyňské soli (NaCl) na 5–7 g za den a preferenci používání soli obohacené jodem
• zvýšení příjmu kyseliny askorbové (vitaminu C) na 100 mg denně
• zvýšení příjmu vlákniny na 30 g za den
• zvýšení příjmu dalších ochranných látek jak minerálních, tak vitaminové povahy a dalších přírodních nutrientů, které by zajistily odpovídající antioxidační aktivitu a další ochranné procesy v organizmu (zejména Zn, Se, Ca, J, Cr, karotenů, vitaminu E, ochranných látek obsažených v zelenině, apod.).

K dosažení těchto cílů by mělo dojít ve spotřebě potravin k následujícím změnám:
• snížení příjmu živočišných tuků a zvýšení podílu rostlinných olejů v celkové dávce tuku, z nich pak zejména oleje olivového a řepkového, pokud možno bez tepelné úpravy pro zajištění optimálního složení mastných kyselin přijímaného tuku
• zvýšení spotřeby zeleniny a ovoce včetně ořechů (vzhledem k vysokému obsahu tuku musí být příjem ořechů v souladu s příjmem ostatních zdrojů tuku, aby nedošlo k překročení celkového příjmu tuku) se zřetelem k přívodu ochranných látek, významných v prevenci nádorových i kardiovaskulárních onemocnění, ale též ve vztahu ke snižování přívodu energie a zvýšení obsahu vlákniny ve stravě. Denní příjem zeleniny a ovoce by měl dosahovat až 600 g, včetně zeleniny tepelně upravené, přičemž poměr zeleniny a ovoce by měl být cca 2:1
• zvýšení spotřeby luštěnin jako bohatého zdroje kvalitních rostlinných bílkovin s nízkým obsahem tuku, nízkým glykemickým indexem a vysokým obsahem ochranných látek
• zvýšení spotřeby výrobků z obilovin s vyšším podílem složek celého zrna z důvodů snížení příjmu energie a zvýšení příjmu ochranných látek
• výrazné zvýšení spotřeby ryb a rybích výrobků, zejména mořských, se zřetelem k významnému postavení této potravinové komodity v intervenčních nutričních opatřeních v prevenci kardiovaskulárních chorob a chorob z nedostatku jodu
• snížení spotřeby živočišných potravin s vysokým podílem tuku (např. vepřový bok, plnotučné mléko a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku, uzeniny, lahůdkářské výrobky, některé cukrářské výrobky, trvanlivé a jemné pečivo apod.)
• snížení spotřeby vajec na cca 200 kusů ročně, tj. nejvýše 4 kusy týdně
• zajištění správného pitného režimu, zejména u dětí a starých osob, tzn. denní příjem minimálně 1,5 až 2 litrů vhodných druhů nápojů (při zvýšené fyzické námaze nebo zvýšené teplotě okolí přiměřeně více), přednostně neslazených cukrem, nejlépe s přirozenou ovocnou složkou.
• alkoholické nápoje je nutno konzumovat umírněně, aby denní příjem alkoholu nepřekročil u mužů 30 g (přibližně 300 ml vína nebo 0,8 l piva nebo 70 ml lihoviny), u žen 20 g (přibližně 200 ml vína nebo 0,5 l piva nebo 50 ml lihoviny)
V kulinářské technologii je třeba se zaměřit:
• na racionální přípravu stravy, zejména na snižování ztrát vitaminů a jiných ochranných látek. Preferovat vaření a dušení a zamezit tak zvýšenému příjmu toxických produktů vznikajících při smažení, pečení a grilování, zejména u potravin s vyšším podílem živočišných bílkovin (maso, ryby) a zvýšenému příjmu tuku ze smažených či fritovaných pokrmů
• na preferenci technologií s nižším množstvím přidaného tuku a volit vhodný druh tuku podle druhu technologického postupu
• na zachování dostatečného podílu syrové stravy, zejména zeleniny a ovoce
• na zvýšení spotřeby zeleninových salátů, zejména s přídavkem olivového nebo řepkového oleje a na rozšíření sortimentu zeleninových a luštěninových pokrmů
• na doplňování stravy vhodnými doplňky nebo obohacenými potravinami (např. používat sůl s jodem) při zjištění výrazného nedostatku některých nutričních faktorů
V oblasti výroby potravin je třeba:
• snížit obsah trans mastných kyselin v jedlých tucích i ve výrobcích, kde se jedlé tuky používají
• snížit obsah cukru v nápojích a některých potravinách např. v džemech, kompotech, ale i v některých druzích pečiva, cukrářských výrobcích a zmrzlině
• rozšířit sortiment výrobků z obilovin s vyšším podílem složek celého zrna
• udržet, eventuálně ještě rozšířit, nabídku mléčných výrobků s nízkým obsahem mléčného tuku, zejména zakysaných mléčných výrobků
• rozšířit nabídku zeleninových salátů, zejména čerstvých
• rozšířit nabídku luštěnin, zejména připravených pro rychlou kulinární úpravu
• rozšířit výběr potravin s nižším obsahem soli
• k výrobě potravin používat sůl s jodem
• zajistit odpovídající označování potravin se všemi informacemi, které jsou rozhodující pro spotřebitele k usměrňování jeho výživy.

Základním požadavkem je samozřejmě dosažení všech parametrů zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů při zachování principů bezpečnosti potravin.
Je nutno dodržovat správný stravovací režim: jíst pravidelně – tři hlavní denní jídla s maximálním energetickým obsahem pro snídani 20 %, oběd 35 % a večeři 30 % a dopolední a odpolední svačinu s maximálně 5-10 energetickými % a pauzou přibližně 3 hodiny mezi jednotlivými denními jídly.
Při tvorbě jídelníčku je třeba věnovat pozornost jak výběru potravin, tak jejich úpravě. Strava by měla být dostatečně pestrá a přiměřená věku, fyzickému zatíže¬ní a zdravotnímu stavu.

Léčebné využití omega 3

Omega 3 jsou jako lék používány od roku 2002 v Rakousku, v USA byly schváleny jako léčebný prostředek k léčbě dyslipidémie v roce 2004 (Public Health Service, Food and Drug Administration, NDA 21-654). Doporučená dávka je 1-4 g/den. Indikací je dietou neuspokojivě kontrolovaná hypertriglyceridémie a smíšená hyperlipoproteinémie v kombinaci se statiny. Další možností kombinační terapie je využití spolu s fibráty. Doporučená denní dávka v sekundární prevenci ICHS je 1 g EPA a DHA denně.

Studie věnované omega 3 kyselinám (aktivní odkaz- podstránka)
Sinclair, A.J.: Deficiency of essential fatty acids and atherosclerosis. Lancet 1956;1:381-383.
Kingsbury, K.J., Morgan, D.M., Stovold, R. Et al.: Polyunsaturated fatty acids and myocardial infarction. Follow-up of patients with aortoiliac and femoropopliteal atherosclerosis. Lancet 1969;2:1321-1325.

Dietary supplementation with omega 3 polyunsaturated fatty acids and vitamin E after myocardial infarction: result of the GISSI Prevenzione trial. Gruppo Italiano. Lancet 1999;354:447-55.

Daviglus, M.L., Stamler, J., Orencia, A.J., at al. Fish consumption and the 30-year risk of fatal myocardial infarction (Western Electric Study), N Engl J Med 1997;336:1046-53.

Ernst, E.:Effects of n-3 fatty acids on blood rheology. J Intern Med Suppl 1989;731:129-132.
Braden, G.A., Knapp, H.R., Fitzgerald, D.J. Et al.: Dietary fish oil accelerates the response to coronary thrombolysis with tissue_type plasminogen activator. Evidence of a modest platelet inhibitory effect in vivo. Circulation 1990;82:178-187.

Hu, F.B., et al. Fish and omega 3 fatty acid intake and risk of copronary heart disease in women. JAMA 2002;287:1815-21.

Vrablík M. Omega 3 mastné kyseliny a kardiovasulární onemocnění. Intern Med 2007;6:44-47

Rustan, A.C., Nossen, J.Ø., Osmundsen, H. et al.: Eicosapentaenoic acid inhibits cholesterol esterification in culuredparenchymal cells and isolated microsomes from rat liver. J Biol Chem 1988;263:126-132.

Rudin, D.O..: The major psychoses and neuroses as omega 3 essential fatty acid deficiency syndrome: substrate pellagra. Biol Psychiatr 1981;16:837-849.

Mourek, J. et al.: Mastné kyseliny omega 3 zdraví a vývoj. Triton Praha/Kroměříž 2007.
Harris, W.S.: Extending the cardiovascular benefits of omega 3 fatty acids. Curr Atheroscler Rep 2005;7:375-380.

Shysh, A.M., Kukoba, T.V., Tumanovska, L.V. et at.: Phospholipide membrane modification as a protection factor of the myocardium during stress injury. Fiziol Žurnal (Ukr.) 2005;51:17-23.

Dewailly, E., Blanchet, C., Gingras, S. et al.: Cardiovascular disease risk factor and n-3 fatty acid status in the adult population of James Bay Cree. Amer J Clin Nutr 2002;76:85-92.

Hirafuji, M., Machida, T., Hamaue, N. et al.: Cardiovascular protective effects of n-3 polyunsaturated fatty acids with special emphasis on docosahexaenoic acid. J Pharmacol Sci 2003;92:308-316.

O´Neill, S.C., Perez, M.R., Hammond, K.E. et al.: Direct and indirect modulation of rat cardiac sarcoplasmatic reticulum funkction by n-3 polyunsaturated fatty acuds. J Physiol 2002;53:179-183.

Enger, M.M., Enger, M.B., Malloy, M.J. et al.: Docosahexaenoic acid restores endothelial function in children with hyperlipidemia: results from the early study. Int J Clin Pharmacol. Ther 2004;42:672-679.

Clandinin, M.T., Chappell, J.E., Heim, T.: Do low weight infants require nutrition with Chin elongation-desaturation products of essential fatty acids? Prog Lipid Res 1981;21:901-904.

Demaison, L., Moreau, D.: Dietary n-3 polyunsaturated fytty acids and coronary heart disease related mortality: a possible mechanism of action. Cell Mol Life Sci 2002;59:463-477.

Malasanos, T.H., Stacpoole P.W.: Biological effects of omega 3 fatty acids in diabetes mellitus. Diabetes Care 1991;14:1160-1179.

Pelikánová, T., Kohout, M., Válek, J. et al.: Fatty acid composition of serum lipids and erythrocyte membranes in typ 2 (non insulin-dependent) diabetic men. Metabolism 1991;2:836-843.

Zhao, G., Etherton, T.D., Martin, K.R. et al.: Anti-inflamatory effects of polyunsaturated fatty acids in THP-1 cells. Biochem Biophys res Commun 2005;336:900-917.

Barber, M.D., Fearon, K.C., Ross, J.A.:Eicosapentaenoic acid modulates the immune response but has no effect on a mimic of antigen-specific responses. Nutrititon 2005;5:588-593.

Mourek, J. et al.: Mastné kyseliny omega 3 zdraví a vývoj. Triton Praha/Kroměříž 2007.
Rudin, D.O.: The major psychoses and neuroses as omega 3 essential fatty acid deficiency syndrome: substrate pellagra. Biol Psychiatr 1981;16:837-849.

Vallve, J.C., UliaQue, K., Girona, J. et al.: Unsaturated fatty acids and their oxidation products stimulate CD36 gene expresion in human macrophages. Atherosclerosis 2002;164:45-56.

Kyle, D.J., Schaefer, E., Patton, G., et al.: Low serum docosahexaenoic acid is a significant risk factor for Alzheimer´s dementia. Lipids 1999;34:S-243

Lee, J.Y., Plakidas, A., Lee, W.H. et al.: Differential modulation of Toll-like receptors by fatty acids: preferential inhibition by n-3 polyunsaturated fatty acids. J Lipid Res 2003;44:479-486.

Salmon, J.A., Terano, T.: Effect of eicosapentaenoic acid on leukotriene B formation by human nutrophils and the relevance to inflamation. In: C. Galli and F. Fedeli (Eds) Fat production and consumption-technologies and nutritional implications. Series A: Life Sciences Vol.131, New York Plenum Press 1987,131-144.

Šmídová, L., Nedbalová, M.: Výživa a dosažitelnost mastných kyselin. In: Mourek, J. et al.: Mastné kyseliny omega 3 zdraví a vývoj. Triton Praha/Kroměříž 2007,123-161.

Šmídová, L., Nedbalová, M.: Výživa a dosažitelnost mastných kyselin. In: Mourek, J. et al.: Mastné kyseliny omega 3 zdraví a vývoj. Triton Praha/Kroměříž 2007,123-161.
Žák A., Tvrzická E., Zeman, M., Vecka, M.: Patofyziologie a klinický význam vícenenasycených mastných kyselin řady n-3. Čas Lék čes 2005;144 (Supl 1):6-18.