Metabolický syndrom

slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Metabolický syndrom je soubor rizikových faktorů cukrovky a srdečně cévních onemocnění zahrnující nahromadění tuku kolem pasu (abdominální obezita), zvýšení krevního tlaku, vyšší hladinu triglyceridů, nižší hladinu HDL cholesterolu a zvýšení hladiny krevního cukru. Splněním tří z těchto pěti kritérií se nemocný stává nositelem metabolického syndromu a jeho riziko infarktu myokardu je dvojnásobné a riziko cukrovky dokonce pětinásobné ve srovnání se zdravou populací.