Obezita

slovník A B C D E F G H CH I K L M O P R S T V Z Ž

Obezita je stav, kdy má člověk takové množství tuku, které již může ohrožovat jeho zdraví. Definice obezity se poměrně často mění a vyvíjí. Stav obezity se nejčastěji vyjadřuje pomocí takzvaného BMI indexu. Tento index se počítá na základě tělesné výšky a váhy.
Obezita je poslední dobou často nazývána jako epidemie 3. tisíciletí. Říká se, že přejídání už zabilo víc lidí než všechny války dohromady. V roce 1995 se počet obézních lidí na celém světě odhadoval na 200 milionů. V roce 2000 však toto číslo stouplo na 300 milionů obézních lidí. Obezita představuje problém nejen ve vyspělých zemích, ale roste rapidně i v mnoha rozvojových zemích. Prevalence obezity u dospělých je 10 až 25 % ve většině zemí západní Evropy a 20 – 25 % v některých zemích v Americe. Situace je však mnohem horší ve východní Evropě, kde obezitou trpí 40 % žen, dále ve státech Středozemí a u černých žen v USA. Ještě větší prevalence obezity je poslední dobou pozorována mezi americkými Indiány, Američany hispánského původu, nejvyšších hodnot dosahují v Melanésii, Mikronésii a Polynésii. Tato populace je vybavena tzv. šetřícími geny, u nichž se obezita v podmínkách dostatku stravy a nedostatku pohybu vyvíjí obzvláště rychlým tempem. Obezita se však nevyhýbá ani zemím, kde se s tímto problémem v minulosti prakticky nesetkávali – např. Čína, Thajsko a Brazílie.
Vývoj v České republice
Česká republika se v počtu obézních propracovala na přední místo v celé Evropě. Tento problém skutečně narůstá. 21 % mužů a 31 % žen je obézních. Když sečteme nadváhu a obezitu, vyjde nám u žen alarmující číslo 68 % a u mužů dokonce 72 %. Výskyt obezity a nadváhy je u nás vyšší než v evropském průměru. Oproti zbytku Evropy je u českých mužů zejména vyšší výskyt obezity , u žen je nižší výskyt nadváhy a výrazně vyšší výskyt obezity.
Obezita se ale netýká jen dospělých. Podle nedávno zveřejněných dat má v České republice min. 15% dětí nadváhu a min. 10 % dětí je obézních. Tento stav je minimálně 3x větší než tomu bylo v roce 1991. Tento velký nárůst obézních dětí se nejčastěji zdůvodňuje tím, že děti milují jídlo z fast foodu. To je ale zavádějící. Stejný počet obézních dětí jako ve velkých městech, kde působí fast foodové řetězce, je i na malých městech a vesnicích. Problém je tedy spíše v celkové změně životního stylu. Děti mnohem méně sportují a tráví čas venku, více je přitahuje počítač nebo televize.
Zpět

Obvod pasu
Obvod pasu je ukazatel rizikové centrální obezity. Tuk uložený v oblasti břicha vede k závažným zdravotním komplikacím. Normální hodnota obvodu pasu u žen je do 80 centimetrů, zdravotní riziko stoupá při hodnotě 88 centimetrů a vyšší. U mužů je normou obvod pasu do 94 centimetrů, zvýšené zdravotní riziko signalizuje hodnota pasu přesahující 102 centimetry.