Projekt studentské výzkumné činnosti pro rok 2014 v rámci Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, konané 15. 10. 2014 v IKEM Praha

Fórum zdravé výživy, spoluorganizátor letošní Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, která se koná 15. 10. 2014 v IKEM Praha, vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci na zadané téma. Autor/autoři vítězného projetu obdrží částku 5 000,- Kč a pozvání na prezentaci své práce v rámci odborného programu konference. 

Zadavatel, hodnotitel: Fórum zdravé výživy, o. s.

Pro koho je projekt určen: Studentům vyšších odborných škol a studentům vysokých škol, oborů souvisejících s výživou, potravinářstvím, zemědělskou potravinářskou produkcí a výživou nemocných (forma studia nehraje žádnou roli).

Zadaná témata:        

  • Sýry z pohledu obsahu soli a bílkovin v kontextu spotřeby ČR
  • Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR
  • Problematika solení a obsahu soli v potravinách v souvislosti se spotřebou soli

Zpracování/forma: Elektronická, dokument MS Word a z něj vytvořená Power pointová prezentace (bez speciálních grafických úprav)

Práce může být jak týmová, případně multioborová, tak autorská.

Rozsah práce: Text MS Word do 5 normalizovaných stran, s uvedením zdrojů a citací, prezentace do 3 snímků bez úvodního snímku. 

Termín odevzdání: Do 15. 9. 2014 do 20.00 hodin, na e-mailovou adresu bohacova@fzv.cz

Vítězný projekt bude ohodnocen částkou 5 000,- Kč a jeho autor (příp. autoři) bude/budou osloven/i, aby svou práci osobně prezentoval/i na letošní Celostátní odborné konferenci – mýty a trendy ve výživě, která se uskuteční v Praze, 15. 10. 2014.

 Bližší informace a podmínky najdete zde.