Recenze knihy od PhDr. Ivy Málkové (STOB obezitě)

140 ot a odp

 

Recenze knihy 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách

Další kniha „z pera“ Fóra zdravé výživy“, která navazuje na obsáhlejší Zdravou výživu pro každý den vydanou před třemi lety. Aktuální kniha 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách je praktickou příručkou pro každého, kdo se zajímá o výživu a životní styl. Autoři shromáždili na 72 stranách nejčastější dotazy a odpovědi na ně ze své internetové poradny. Kniha je tak stručným a jasným přehledem toho, co laickou veřejnost nejvíce zajímá. Jednotlivé tematické okruhy přitom patří mezi ty nejčastěji diskutované – tělesná hmotnost (její zvyšování i snižování), vysoká hladina cholesterolu, cukrovka, ale také např. Léčba Warfarinem, Celiakie, Crohnova choroba či dna, kde je aktuálnost doporučení velmi důležitá.

Každý tematický okruh otázek a odpovědí je uveden textem se stručnými zásadami dané problematiky, čtenář se tak dozví základní informace a zásady odborně naprosto korektní a navíc jazykem přijatelným pro laickou veřejnost. Jak je tomu u Fóra zdravé výživy zvykem, informace v knize podané vychází ze současných vědeckých poznatků. Knihu je možné doporučit k přečtení nejen laické, ale i odborné veřejnosti.

PhDr. Iva Málková