6. – 8. listopadu 2015 proběhne výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity

Společnost STOB pořádá ve dnech 6.-8. listopadu 2015 výcvik v kognitivně behaviorální terapii obezity. Zájemci mohou být z řad lékařů, psychologů, nutričních terapeutů a dalších odborníků majících vztah k této problematice.

Během víkendu se seznámíte s teoretickými základy KBT a hlavně s metodikou 12 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s obézními jak individuálně, tak skupinově.

Obezita je probírána především z aspektu psychologického (motivační připravenost ke změně, jak převést teorii do praxe apod.). Obdržíte manuál pro lektory kursů snižování nadváhy a mnoho dalších praktických pomůcek nutných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Více o školení a přihlášení zde, Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu terapie obezity