Mgr. Tamara Starnovská

Mgr. Tamara STARNOVSKÁ

 Bc. Tamara Starnovská

Pracoviště 
Thomayerova nemocnice, Praha – vrchní nutriční terapeutka

Životopis


Studium
1972 –1976 SZŠ obor dietní sestra
1988 – 1990 Specializace pro vedení stravovacích provozů
1992 – 1993 Kurs King´s Fund College – management změn ve zdravotnictví
1995 – pomaturitní specializační studium (PSS) – poruchy výživy a výměny látek
1995 – 1996 členkou týmu Asociace nemocnic ČR pro kurz kvality péče pořádaný Vlámským institutem kvality péče v Belgii
1997 – 1998 kurz managementu ve zdravotnictví v rámci projektu HOPE
1999 – 2000 PSS – management ve zdravotnictví
2011-2013 UJAK – bakalářské studium vzdělávání dospělých
2013-2015 AMAK – magisterské studium sociálně psychologického poradenství

Odborné stáže v oblasti
• Diabetologie
• Metabolizmu a výživy
• Gastroenterologie
• Parenterální a enterální výživy
• Klinické výživy v praxi
• Specifik výživy seniorů
Odborný garant akreditovaných vzdělávacích programů MZ v oblasti výživy nemocných
Autorka projektu standardizace nutriční péče v pobytových zařízeních sociální péče
Spoluautorka standardů pro kvalitu zdravotní péče v pobytových zařízeních sociální péče

Zaměstnání
2003 – dosud: vrchní nutriční terapeutka TN
2008 – 2010 1-LF UK vyučující praktické části oboru Nutriční terapeut
1976 – 2003 dietní sestra FNKV
1998: členka expertní skupiny MZ ČR pro tvorbu standardů péče včetně vzdělávání zdravotnických pracovníků pro ČR
1997: členka odborné skupiny při MZ ČR, která připravila koncepci vzdělávání dietních sester
1996 – 2003: 3. LF UK – lektorka seminářů a praktické výuky studentů 3. ročníku bakalářského studia výživy
1995: OSVČ – konzultant a autor odborné a populární literatury v oblasti výživy
1994-5 členka poradní skupiny hlavní sestry MZ
Dlouhodobě garantem odborné praxe studia oboru diplomovaný nutriční terapeut

Ocenění
2008: cena Florence Nightingalové za přínos oboru
2006: finalistka soutěže Sestra roku za rok 2005 v oblasti věda a vzdělávání
2003 finalistka soutěže o titul manažer roku

Členství v odborných společnostech
• Fórum zdravé výživy – členka předsednictva
• Sekce Výživy a nutriční péče při České Asociaci sester – předsedkyně
• Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče (SKVIMP LS JEP) – členka pracovní skupiny klinické výživy
• Společnost pro výživu – členka správní rady
• Česká gastroenterologická společnost LS JEP
• Česká diabetologická společnost LS JEP

• Spojená akreditační komise ČR
• Sekce edukačních diabetologických sester při České diabetologické společnosti LS JEP
• Asociace podnikatelek a manažerek ČR
• International Federation of Business and Professional Women

Členství v odborných komisích:
• Akreditační komise MZ ČR

Publikační činnost
• Odborné články v časopisech Výživa, H magazín, Diabetes, metabolizmus, endokrinologie a výživa, v týdeníku Statim, Sestra, Zdravotnických novinách, Florence, Diagnóza v ošetřovatelství,
• Odborné články na internetové stránce MedNet
• Populární a odborné články v denním tisku i populárních časopisech
• Spoluautorka učebnice pro rodinné školy a učebnice pro hotelové školy
• Spoluautorka populárních publikací pro redukční kurzy
• Spoluautorka publikací Rady lékaře