Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Pracoviště:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Životopis


Studium

1957-62 absolvent FTJF ČVUT (jaderná chemie)
1967 – kandidát biologických věd (téma “Metody syntézy a esterifikace mastných kyselin”)
1994 – docentura v oboru biochemie a patobiochemie na 3. LF UK “Polygenní hypercholesterolémie”
1997 atestace z biochemie
2004 – jmenován profesorem lékařské biochemie-patofyziologie

Zaměstnání

1963-70 Ústav pro výzkum výživy lidu, Praha 4 odborný a vědecký pracovník
1970-dosud IKEM Praha 4 vědecký pracovník
1988-89 – samostatný vědecký pracovník v oddělení metabolických metod Centrálního izotopového pracoviště  IKEM, studium experiment. hypercholesterolémie a transportu nízkodenzitních lipoproteinů do arteriální stěny
1989-91 – vedoucí Lipidové laboratoře Výzkumné základny preventivní kardiologie IKEM
1992-6/94 vedoucí Pracoviště pro výzkum aterosklerózy IKEM, pokračování ve studiu polygenní hypercholesterolémie
7/1994 – vedoucí laboratoří Pracoviště preventivní kardiologie IKEM
4/1997 – vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, Kardiocentrum,IKEM
5/2004 – 6/2004 – pověřen řízením IKEM
7/2004 – 3/2006 – ředitel IKEM
3/2006 – vědecký pracovník
1992-1996 – ředitel „Program for Reduction of Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in the Czech Republic“, financovaného US AID
od r. 2000 spoluřešitel v Centru experimentálního výzkumu chorob srdce a cév (Fyziol. Ústav AV ČR, 2. LF UK, IKEM) financovaném MŠMT ČR

Odborné stáže

1969-1970 Velká Británie, Royal Veterinary College, London Univesity, postdoctoral fellowship, Welcome Trust
1988 3měsíční studijní pobyt USA – Fulbright Foundation
1991 6 měsíců, výzkumný grant Norské akademie věd, Institute for Medical Genetics, Oslo

Členství v odborných společnostech:

Výbor European Lipoprotein Club
European Atherosclerosis Society
Česká společnost pro aterosklerózu (vědecký sekretář)

Funkce

2001-2004 předseda Vědecké rady (VR) IKEM
od r. 2005 člen VR 1. LF UK
od r. 2005 člen VR 2. LF UK
od r. 2007 člen Rady instituce Fyziologického ústavu AV ČR

Pedagogická činnost

1992-2001 výuka na 3.LF (preventivní medicína)
Od r. 2002 výuka na 2. LF UK (biochemie, fyziologie, patofyziologie, preventivní medicína)

Publikační činnost

Autor/spoluautor více než 150 odborných publikací