členové FZV

MUDr. Jan PIŤHA, CSc.

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD.

MUDr. Alexandra Moravcová

Bc. Tamara Starnovská

PhDr. Tamara Starnovská

RNDr. Pavel Suchánek

   

Věra Boháčová, DiS.