RNDr. Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek

RNDr. Pavel Suchánek

Pracoviště
Institut klinické a experimentální medicíny Praha (IKEM) – výzkumný pracovník se zaměřením na vliv výživy a pohybové aktivity na hladinu cholesterolu v krvi a dalších rizikových faktorů onemocnění srdce a cév.

Životopis


Studium

1992 až 1998 Biologická fakulta JČU
2008 – dosud: postgraduální studium na 1. LF UK v Praze, obor fyziologie a patofyziologie člověka
Zaměstnání

červen 1997 – prosinec 1997 Výzkumný pracovník, Ústav hematologie a krevní transfúze Praha
říjen 1998 – leden 2000 Vedoucí mikrobiologické kontroly, Sevac a.s. Kostelec nad Č. lesy
2000 – dosud výzkumný a vývojový pracovník – Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM. Pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod. Sledování vlivu genetických odlišností na výsledky intervenčních studií.

Hlavní řešitel níže uvedených IGA grantů Ministerstva zdravotnictví:

• Účinnost dietní a pohybové intervence na kardiovaskulární riziko u centrálně obézních žen v závislosti na kandidátních genech obezity
• Vliv rozdílné intenzity fyzické zátěže na parametry lipidového metabolizmu a inzulínové rezistence a jejich ovlinění I/D polymorfismem v genu pro angiotezin konvertující enzym
• Spoluřešitel na dalších 5 IGA grantech Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství
Ocenění
2009 – 3. cena České aterosklerotické společnosti za publikaci nejlepší původní práce

Členství v odborných společnostech
České společnosti pro aterosklerózu a Evropské společnosti pro aterosklerózu
IEM – International Expert Meeting
Publikační a přednášková činnost
Nejcitovanější práce:
Dvorakova-Lorenzova A, Suchanek P, Havel PJ, et al.: The decrease in C-reactive protein concentration after diet and physical activity induced weight reduction is associated with changes in plasma lipids, but not interleukin-6 or adiponectin. Metabolism-Clinical and experimental 2006, 55, 359-365. (Citováno 26 x)

Kovar J, Suchanek P, Hubacek JA, et al. The A-204C polymorphism in the cholesterol 7 alpha-hydroxylase (CYP7A1) gene determines the cholesterolemia responsiveness to a high-fat diet. Physiological research 2004, 53, 565-568 (Citováno 14 x)

Tintera J, Harantova P, Suchanek P, et al. Quantification of intra-abdominal fat during controlled weight reduction: Assessment using the water-suppressed breath-hold MRI technique Physiological research 2004, 53, 229-234 (Citováno 11x)

Suchánek, P., Lorenzova, A., Poledne, R., Hubáček, J. Changes of plasma lipids during weight reduction in females depends on APOA5 variants. Annals of nutrition and metabolism, 2008, vol. 53, no. 2, p. 104-108. ISSN 0250-6807.(Citováno 1x)

Králová Lesná, I., Suchánek, P., Kovář, J., Stávek, P., Poledne, R. Replacement of dietary saturated FAs by PUFAs in diet and reverse cholesterol transport. Journal of lipid research, 2008, vol. 49, no. 11, p. 2414-2418. ISSN 0022-2275.
(Citováno 1x)

Odborné články v impaktovaných časopisech

SUCHÁNEK, P., HUBÁČEK, J., KRÁLOVÁ LESNÁ, I., PINEKEROVÁ, V., ADÁMKOVÁ, V. Actigenetic of ACE Gene Polymorphism in Czech Obese Sedentary Females. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S47-S52. ISSN 0862-8408.

KRÁLOVÁ LESNÁ, I., SUCHÁNEK, P., KOVÁŘ J, POLEDNE, R. Life style change and reverse cholesterol transport in obese women. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S47-S52. ISSN 0862-8408.

ADÁMKOVÁ, V., HUBÁČEK, J., LÁNSKÁ, V., VRÁBLÍK, M., KRÁLOVÁ LESNÁ, I., SUCHÁNEK, P., ZIMMELOVÁ, P., VELEMINSKÝ, M. Association between duration of the sleep and body weight. Physiological Research, 2009, roč. 58, suppl. 1, s. S27-S31. ISSN 862-8408.

SUCHÁNEK, P., LORENZOVÁ, A., POLEDNE, R., HUBÁČEK, J. Changes of plasma lipids during weight reduction in females depends on APOA5 variants. Annals of nutrition and metabolism, 2008, vol. 53, no. 2, p. 104-108. ISSN 0250-6807.

KRALOVA LESNA, I., SUCHANEK, P., KOVAR, J., STAVEK, P., POLEDNE, R. Replacement of dietary saturated fatty acids by polyunsaturated fatty acids in diet and reverse cholesterol transport. J Lipid Res. 2008, vol. 49, no. 11, p. 2414-2418. ISSN 0022-2275 ISSN: 1539-7262

HUBACEK JA , ADAMKOVA V, BOHUSLAVOVA R, SUCHANEK P et al.: No significant association between A-501C single nucleotide polymorphism in preproghrelin and body mass index or waist-to-hip ratio in central European population. Metabolism, 2008, 57, 7, 1016-1017. ISSN 0026-0495

DVOŘÁKOVÁ – LORENZOVÁ, A., SUCHÁNEK, P., HAVEL, P.J., STÁVEK, P., KARASOVÁ, L., VALENTA, Z., TINTĚRA, J., POLEDNE, R. The decrease in C-reactive protein concentration after diet and physical activity induced weight reduction is associated with changes in plasma lipids, but not interleukin-6 or adiponectin. Metabolism, 2006, 55, 3, p. 359-365. ISSN 0026-0495

KOVÁŘ, J., SUCHÁNEK, P., HUBÁČEK, J., POLEDNE, R. The A-204C polymorphism in the cholesterol 7alfa-hydroxylase (CYP7A1) gene determines the cholesterolemia responsiveness to a high-fat diet. Physiol. Res. 2004, 53, 5, 565-568. ISSN 0862-8408.

TINTĚRA, J., HARANTOVÁ, P., SUCHÁNEK, P., DVOŘÁKOVÁ, A., ADAMOVÁ, M., HÁJEK, M., POLEDNE, R. Quantification of intra-abdominal fat during controlled weight reduction: assessment using the water-suppressed breath-hold MRI technique. Physiol. Res., 2004, 53, 229-234.ISSN 0862-8408.

Přednášková činnost

Pravidelně přednáší a školí trenéry dětí a mládeže pro VOŠ ČSTV, ČOS atd.