Category Archives: 20 LET FZV

Další doplněné prezentace z Celostátní odborné konference – mýty trendy ve výživě

Nabízíme Vám další doplněné prezentace z letošní Celostátní odborné konference. Nejprve ale dovolte ještě několik slov k dalším blokům přednášek:

20 let Fóra zdravé výživy připomene Celostátní odborná konference

Fórum zdravé výživy (FZV) vzniklo před 20ti lety. Bylo založeno jako sdružení odborníků, jehož hlavním cílem je vzdělávat odbornou i širokou veřejnost v otázkách zdravého životního stylu, poskytovat poradenské služby, usnadňovat orientaci v nabídce potravin i nápojů, a přispět tak ke zdravějšímu stavu české populace. 20. výročí své činnosti oslaví spolupořádáním Celostátní odborné konference „Mýty a trendy ve výživě“, a to dne 15. října 2014 v pražském IKEMu. Na konferenci vystoupí, kromě členů FZV, další přední odborníci v oblasti prevence civilizačních onemocnění.

Projekt studentské výzkumné činnosti pro rok 2014 v rámci Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, konané 15. 10. 2014 v IKEM Praha

Fórum zdravé výživy, spoluorganizátor letošní Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě, která se koná 15. 10. 2014 v IKEM Praha, vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou práci na zadané téma. Autor/autoři vítězného projetu obdrží částku 5 000,- Kč a pozvání na prezentaci své práce v rámci odborného programu konference. 

20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s jeho předsedou MUDr. Janem Piťhou, CSc.

zdravotnictvi a medicina 1 – kopieČasopis Zdravotnicví a medicína č. 7/2014 publikoval rozhovor s předsedou Fóra zdravé výživy MUDr. Janem Piťhou, CSc. Dotazy smeřovaly k dvacetiletému výročí založení FZV. Tématem rozhovoru bylo naplňování cílů Fóra zdravé výživy, plány do budoucna a důležitosti vzdělávání v oblasti správné životosprávy.

20 let Fóra zdravé výživy a rozhovor s prof. Ing. Rudolfem Poledne, CSc., čestným členem FZV

zdravotnictvi a medicina 2 – kopieJe to právě 20 let, kdy bylo založeno Fórum zdravé výživy. Při této příležitosti byl v časopise Zdravotnictví a medicína č. 7/2014 uveřejněn rozhovor se zakládajícím členem FZV, jeho dlouholetým předsedou a nyní čestným členem, profesorem Poledne. Tématem rozhovoru bylo založení Fóra zdravé výživy, jeho hlavní myšlenky a cíle i názory pana profesora na současný životní styl naší populace.

článek “20 let Fóra zdravé výživy” v kongresových novinách 39. Angiologických dnů 2014 s mezinárodní účastí

20 let FZV angio cely

Ohlédnutí za zajímavými momenty působení Fóra zdravé výživy

Fórum zdravé výživy letos slaví 20 let svého působení. V této rubrice Vám budeme přinášet ohlédnutí za tím, co se ve FZV za dobu jeho působení dělo, otevírat dříve diskutovaná témata a přidávat k nim aktuální komentáře, vzpomínat.