Category Archives: DIETY

Režimová opatření při hypertenzi (vysokém krevním tlaku)

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je onemocnění, které se vyznačuje trvalým zvýšením krevního tlaku nad stanovenou hranici 140/90 mm Hg. V České republice trpí vysokým krevním tlakem asi 40 % osob ve věku 25-64 let, přičemž se vzrůstajícím věkem se toto onemocnění vyskytuje výrazně častěji.

Úprava režimu a ozdravění stravy při dně

Dna (neboli podagra) je zánětlivé onemocnění, které je typické zvýšením množství kyseliny močové v lidském těle. Projevuje se zvýšenou hladinou kyseliny močové v krvi (hyperurikémií) a později i akutním zánětem kloubů (akutní dnavou artritidou). Tento zánět nepostihuje nemocné trvale, ale epizodicky (občasně). V menším počtu případů přechází do chronického stádia, část nemocných je postižena i onemocněním ledvin, případně dalšími přidruženými chorobami, jako jsou zvýšená hladina krevních tuků, vysoký krevní tlak, cukrovka, obezita.

Dna postihuje převážně muže (cca 90 %) a objevuje se převážně mezi 40. a 50. rokem života, u žen spíše až po klimakteriu. Dnou trpí v České republice 10-60 lidí ze 100 000, zvýšenou hladinu kyseliny močové v krvi trpí zhruba 10 % populace.

Dieta při antikoagulační léčbě

Dieta se používá při léčbě antikoagulancii (léky snižující krevní srážlivost – warfarin, heparin), u pacientů s trombózou (přítomností krevní sraženiny) nebo preventivně u pacientů, u kterých je vysoké riziko vzniku trombózy. Při této léčbě sehrává důležitou roli vitamin K.

Úprava režimu a ozdravění stravy při obezitě

Obezita je v dnešní době velkým problémem, a to nejen v České republice, ale také v celé Evropě i okolním světě. Nejenže neustále roste počet obézních dospělých, neutěšená situace je také u dětí.

Obezita je stav, kdy se v těle nahromadí nadměrné množství tukové tkáně. K tomu dochází nepoměrem mezi příjmem a výdejem energie, přičemž příjem energie je zajišťován pomocí jídel a nápojů, které zkonzumujeme, a energetický výdej prostřednictvím fungování našeho organizmu, pohybu a práce. Jestliže tedy stravou přijmeme více energie, než jsme schopni vydat, nadbytky energie se v našem těle ukládají v podobě tuku. Svou roli při vzniku obezity sehrává také dědičná dispozice. Riziko vzniku obezity je tak vyšší, pokud jsou obézní rodiče či sourozenci. I tuto dispozici je však možné ovlivnit pomocí správné životosprávy. 

Úprava režimu a ozdravění stravy při zvýšené hladině cholesterolu

Podle údajů uvedených ve studii Post-Monica (IKEM) trpí v současné době v České republice téměř 70 % dospělé populace zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi. Není to přitom problém týkající se pouze starší generace, vyskytuje se již u mladých lidí a výjimkou nejsou ani děti. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi patří mezi faktory zvyšující riziko onemocnění srdce a cév, přičemž srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí jak v Evropě, tak v České republice. Při zjištění zvýšené hladiny cholesterolu v krvi je proto třeba začít co nejdříve s jejím ovlivňováním.

Odborníci doporučují nechat si hladinu cholesterolu v krvi pravidelně kontrolovat alespoň jednou za dva roky, a to i v případě, že máte hodnoty v pořádku. U dětí, které patří do tzv. rizikové skupiny (např. mají zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi v rodině), je vyhláškou daná povinnost měření hladiny cholesterolu v krvi v pátém a třináctém roce věku.

Úprava režimu a ozdravění stravy při diabetu

Diabetes mellitus (cukrovka) je u nás velice rozšířené onemocnění. Dle údajů ÚZIS se v roce 2012 v České republice léčilo více než 841 tisíc diabetiků, přičemž téměř 92 % je diabetiků 2. typu. Diabetes je možné léčit, nikoli však vyléčit (a to ani za přispění „zázračných“ potravin či potravinových doplňků). Toto onemocnění navíc často souvisí se vznikem metabolického syndromu a srdečně-cévních onemocnění, která jsou v ČR nejčastější příčinou úmrtí.