Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

MUDr. Jan PIŤHA, CSc.

Pracoviště
Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) – vedoucí laboratoře pro výzkum aterosklerózy

Životopis


Studium/vzdělání
1988 promoce FVL UK Praha
1992 atestace interní lékařství I. stupně
1997 atestace interní lékařství II. stupně
2003 atestace kardiologie
2001 PhD.: „Neinvazivní hodnocení aterosklerotických změn v karotických tepnách a jeho využití“
2010 Licence pro výkon funkce vedoucího a primáře ve ZZ v oboru vnitřní lékařství a kardiologie
2015 Habilitace na téma: Vliv reprodukčního věku žen na vznik kardiovaskulárních onemocnění
2019 Jmenování profesorem v oboru vnitřní nemoci

 

Zaměstnání
1988-2000 výzkumná základna preventivní kardiologie/Pracoviště preventivní kardiologie IKEM
2000-2004 IPVZ Praha, Katedra interního lékařství
2004-dosud Vedoucí Laboratoře pro výzkum aterosklerózy, IKEM – částečný úvazek
2016-dosud Interní klinika FN Motol, pedagogický pracovník, vedoucí oddělení

 

Členství v odborných společnostech
• Česká společnost pro aterosklerózu (ČSAT): vědecký sekretář
• Česká kardiologická společnost (ČKS)
• Česká hypertenzní společnost
• Česká angiologická společnost: člen výboru
• FZV – Fórum zdravé výživy: předseda
• International Union of Angiology: General Secretary

 

Ocenění
2000 – Cena České společnosti pro hypertenzi za publikační činnost – 2. místo
2012, 2013 – Prusíkova cena za nejlepší časopiseckou práci v oboru angiologie za rok 2011 a za rok 2012

 

Publikační činnost (autor či spoluautor)
• Klinické projevy nežádoucích účinků léků, Triton, autoři: Štefan Alušík a kol., 2001
• Skripta Ateroskleróza, Katedra interního lékařství IPVZ, autoři: Štefan Alušík a kol., 2001
• Akutní stavy na interním oddělení, Triton, autoři: Jan Piťha a kol., 2003/2017 (2. vydání)
• Rezistentní dyslipidémie, Triton, autoři: Jan Piťha a kol., 2004
• Zdravá výživa pro každý den, Grada, autoři: Jan Piťha, Rudolf Poledne a kol. 2009
• Léčba insulinem a diabetes mellitus 2. typu, Facta Medica, autor: J. Perušičová, 2009
• Diabetologie 2008, Triton, autor: J. Perušičová, 2009
• 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách, Forsapi, autoři: Jan Piťha a Fórum zdravé výživy 2012
• Receptář zdravé výživy, Forsapi: spoluautor za FZV, 2014
• Nemoci končetinových tepen, K. Roztočil, J. Piťha a kol., 2017, mladá fronta
• Vaskulární medicína, D. Karetová, M. Chochola a kol., Maxdorf Jessenius
• Autor více než 200 publikovaných článků, z toho přibližně 100 zahraničních

 

Další činnost (přednášková, výzkumná apod.)
• Mluvčí na tiskových konferencích a kongresech zaměřených na výživu a KVO
• Projekt Menopauza realizovaný Fórum zdravé výživy, ČR
• Řešení grantů IGA MZ ČR a dalších výzkumných projektů, včetně mezinárodních
• Pregraduální/postgraduální výuka studentů medicíny/lékařů/farmaceutů