Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.


Životopis


Studium

 • VŠCHT Praha, FPBT, technologie mléka a tuků
 • 1975 CSc. na VŠCHT, obor potravinářská chemie a technologie
 • 1998 habilitace v oboru chemie a analýza potravin
 • 2010 jmenování profesorem v oboru chemie a analýza potravin

Zaměstnání

 • 1966 – 1989: Výzkumný ústav potravinářský v Praze
 • 1989 – 1993: Ústav vědeckotechnických informací pro zemědělství v Praze (nyní Ústav zemědělské ekonomiky a informací)
 • 1993 – dosud: VŠCHT, FPBT, Ústav analýzy potravin a výživy

Další aktivity

 • Pedagogická činnost na VŠCHT, 1 LF UK v Praze, Mendelově univerzitě v Brně a Univerzitě v Pardubicích

Ocenění

 • Čestné uznání za dlouholetou a obětavou činnost v potravinářském výzkumu (VÚPP, 1988)
 • Čestné uznání za přínos k rozvoji vědy a výzkumu a za dosažené výsledky využitelné v agrárním sektoru (ČAZV, 2003)
 • Stříbrná medaile České akademie zemědělských věd za výzkumnou činnost v zemědělském výzkumu (2008)
 • Medaile Vítězslava Veselého Odborné skupiny pro tuky, detergenty a kosmetickou chemii České společnosti (2009)

Členství v odborných společnostech

 • Česká společnost chemická (předsedkyně Odborné skupiny pro potravinářskou a agrikulturní chemii a hospodář Odborné skupiny pro tuky detergenty a kosmetickou chemii)
 • Společnost pro výživu (místopředsedkyně)
 • Svaz českých vědeckotechnických společností (předsedkyně České potravinářské společnosti)
 • Členka různých komisí, rad, výborů apod.

Publikační činnost

Monografie/skripta: téměř 90 (autorství a spoluautorství)

Odborné a vědecké práce v zahraničních a domácích časopisech (více než 300):

 • Elmadfa I., Meyer A., Nowak V., Hasenegger V., Putz P., Verstraeten R., Remaut-DeWinter A.M., Kolsteren P., Dostálová J., Dlouhý P., et al.: European Nutrition and Health Report 2009. Executive Summary. Ann Nutr Metab 2009; 55 (suppl 2): 1 – 40
 • Dostálová J., Kadlec P., Bernášková J., Houška M., Strohalm J.: The Changes of α-Galactosides during Germination and High Pressure Treatment of Legume Seeds. Czech J. Food Sci. 27, 76-79 (2009)
 • Mahmoud E.A., Dostálová J., Lukešová D., Doležal M.: Oxidative changes of lipids during microwave heating of minced fish flesh in catering. Czech J. Food Sci. 27, 17-19 (2009)
 • Lukešová D., Dostálová J., Mahmoud A.E., Svárovská M.: Oxidation changes of vegetable oils during microwave heating. Czech J. Food Sci. 27, 178-181 (2009)
 • Mahmoud A.E, Dostálová J., Pokorný J., Lukešová D., Doležal M.: Oxidation of olive oils during microwave and conventional heating for fast food preparation. Czech J. Food Sci. 27, 173-177 (2009)
 • Kadlec P., Dostalova J., Houska M., Strohalm J., Culkova J., Hinkova A., Starhova H.: High pressure treatment of germinated chickpea Cicer arietinum L. seeds. Journal of Food Engineering, 77 (3), 445-448, 2006
 • Dostálová J., Kunešová M., Otoupal P., Starnovská T.: Zdravá třináctka – stručná výživová doporučení, Výživa a potraviny, 61, č.1, 7, 2006
 • Dvořák R., Pechová A, Pavlata L., Filípek J., Dostálová J., Réblová Z, Klejdus Z., Kovařčík, K., Poul J. (2005): Reducing the content of antinutritional substances in pea seeds (Pisum sativum L.) by different treatments, Czech Journal of Animal Science, 50, 11, 519-527
 • Dostálová J., Hrubý S., Turek B.: Konečné znění Výživových doporučení, Výživa a potraviny, 60, 25-26, 2005
 • Dostálová J., Hanzlík P., Réblová Z., Pokorný J. (2005): Oxidative Changes of Vegetable Oils during Microwave Heating. Czech. J. Food Sci., 23: 230-239
 • Nagamine I., Fukumoto K., Hongo I., Nguyen H.T.T., Kumagai H., Parkányiová J., Pokorný J., Dostálová J., Sakurai H.: Hepatoprotective effects of acerola cherry extract powder against D-galactosamine induced liver injury in rats and its bioactive compounds, Czech Journal of Food Sciences, 22, p. 159-162, 2004
 • Piťha J. (ed.), Boháčová V., Dostálová J., Kohout P., Poledne R., Starnovská T., Suchánek P.: 140 otázek a odpovědí o výživě a potravinách, Forsapi, s. r. o., Praha 2012, ISBN 978-80-87250-18-1, 71 stran
 • Málková I., Dostálová J.: Nakupujeme s rozumem, vaříme s chutí, Smart Press s.r.o., Praha 2012, ISBN 978-80-87049-58-7, 306 stran
 • Anděl M., Dostálová J., Dlouhý P., Drbohlav J.: Sýry a tvarohy ve výživě, Česká technologická platforma pro potraviny, Praha 2012, ISBN 978-80-905096-2-7, 31 stran
 • Dostálová J.: kapitoly 7.9, 8.1, 8.2, 8.3 v: Technologie potravin, Přehled tradičních potravinářských výrob (Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.), KEY Publishing s.r.o., Ostrava 2012, ISBN 978-80-7418-145-
 • Brát J., Doležal M., Dostálová J.: Mastné kyseliny, tuky a jejich dostupnost na trhu v České republice, Medical Tribune 10, č.9, 2-4 (2014)

Popularizační články o potravinách a výživě (téměř 300):  Vedle článků zveřejněných v časopise Výživa a potraviny také články v řadě dalších tištěných mediích.

Přednášky na vědeckých a odborných akcích (více než 300): Přednášky na mezinárodních kongresech věnovaných lipidům, luštěninám, kvalitě potravin a výživě, na konferencích České společnosti chemické, Společnosti pro výživu, některých lékařských vědeckých společností a dalších akcích.

Další aktivity

 • Osvětová aktivita v oblasti potravin a výživy v různých mediích (tisk, rozhlas, televize)