Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD

Doc. MUDr. Pavel Kohout, PhD

Pracoviště

• Lékař Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha – II. interní klinika – klinická výživa a metabolismus (zaměření na gastroenterologií, idiopatické střevní záněty, celiakii, ovlivnění střevní mikroflóry apod.)
• Nutricionista (léčebná výživa, včetně domácí umělé výživy a aplikace perkutánní endoskopické gastrostomie).
• Pedagog LF UK

Životopis


Zaměstnání
2002 – dosud: vedoucí metabolické JIP II.interní kliniky a Centra výživy FTN,
1992 – 2002 vedoucí pracovník Metabolické kliniky FN v Hradci Králové 1992-2002

Členství v odborných společnostech

• Společnost pro výživu – člen správní rady
• Česká gastroenterologická společnost – pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty při výboru
• Společnost klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP
• Společnost pro probiotika a prebiotika, o.s.
• Česká internistická společnost ČLS JEP
• Člen DGEM a AKE (Deutsche Geselschaft für Ernährung und Metabolismus)

Publikační a přednášková činnost

• Dieta – pankreatická, onemocnění slinivky břišní, Enigma, Pavel Kohout, Marie Lišková, Olga Mengerová
• Dieta Zácpa – MUDr. Pavel Kohout, Nakladatel: Pavla Momčilová, 2000
• Dieta – Celiakie – Bezplepková dieta a rady lékaře, MUDr. Pavel Kohout, PhD Jaroslava Pavlíčková, 1999 nakl. Pavla Momčilová
• Vředová choroba , nakl. Maxdorf, 2005 – Edice Farmakoterapie pro praxi, Sv. 7
• Crohnova choroba a ulcerózní kolitida, Pavel Kohout, Jaroslava Pavlíčková, Forsapi – Nutrilitera
• Pavel Kohout, Petr Kessler, Lucie Růžičková: Dieta při antikoagulační léčbě nakl. Forsapi – Nutrilitera, vyšlo: 2008
• Tomáš Skřička, Pavel Kohout, Marieta Balíková: Dieta u pacientů se střevními vývody a po operaci střev nakl. Forsapi – Nutrilitera, vyšlo: 2008
• Pavel Kohout a kol. – Výživa u pacientů s idiopatickými střevními záněty, nakl. Maxdorf, 2004

Další aktivity
Výzkumná činnost