Body mas index – BMI

BMI (index tělesné hmotnosti, z anglického body mass index) se používá jako jeden z ukazatelů nadváhy či obezity a hodnotí vztah mezi tělesnou hmotností a výškou. Vypočítá se podílem tělesné hmotnosti v kilogramech a výšky v metrech na druhou BMI kg/m2).

Podle BMI klasifikujeme tělesnou hmotnost na:
•normální (BMI = 19 – 24)
•nadváhu (BMI = 25 – 29)
•obezitu (BMI > 30).

Při stanovování nadváhy či obezity je vhodné BMI doplnit měřením obvodu pasu.