Celostátní odborná konference 2015

 

Celostátní odborná konference 2015

Datum a čas konání:
15. 10. 2015; 9:00 – 16:00 hodin (prezence od 8:30 hodin)

Místo konání:
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučující a studenti odpovídajících oborů a zájemci o problematiku

Účastnické poplatky:
členové sekce VNP, FZV – zdarma
studenti – 200,- Kč
ostatní – 300,- Kč

Platba při prezenci přímo na místě

Přihláška k účasti na celostátní odbornou konferenci 2015
 
Přihlášky do 05. 10. 2015

Konference je ohodnocena 4 kreditními body v rámci celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí

 

 

Studentský workshop  2015 IKEM Praha

Datum a čas konání:
13. 10. 2015;    9:00 – 13:00 hodin (prezence od 8:30 hodin)

Místo konání:
IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21  Praha, učebna č. 2, 3. patro

Témata workshopu:
Souvislosti fyziologie-nemoc-výživa. Efektivní komunikace s pacientem.

 

Lektoři workshopu: 
Bc. Tamara Starnovská, sekce VNP ČAS, FZV
RNDr. Pavel Suchánek, FZV
Bc. Jitka Tomešová, DiS., sekce VNP ČAS

Určen pro:
studenty VŠ a VOŠ se zaměřením na výživu a oborů příbuzných

Účastnický poplatek:
100,- Kč

Platba při prezenci přímo na místě

Přihláška k účasti na studetský workshop 2015 

Přihlášky do 5. 10. 2014

 

Organizátoři a garanti konference a studentského workshopu

Sekce výživy a nutriční péče ČAS
Fórum zdravé výživy
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM