Členové FZV spolupracují na hodnocení testů potravin

Široká nabídka potravin dává možnosti vybírat v rámci dané kategorie výrobky, které pro nás budou výhodnější, budou vyhovovat našim individuálním potřebám. Členové FZV se podílí, a jsme tomu velmi rádi, na spotřebitelských testech, které jsou pravidelně uveřejňovány v deníku Blesk. Součástí testů jsou chemické analýzy, senzorická hodnocení i prosté čtení obalů. To vše doplněno odbornými komentáři. Přehled jednotlivých testů najdete na stránkách Blesku zde.