Grilování: jde to i zdravě?

Věra Boháčová, DiS.Nutriční terapeutka Věra Boháčová, členka Fóra zdravé výživy, spolupracovala na přípravě článku na téma grilování. Článek byl 18. května publikovaný na www.denik.cz.

Grilování: jde to i zdravě?

Mnohým nešvarům se dá vyhnout a z jídla na ohni udělat pochoutku, která vám neuškodí, zvolíte-li vhodné suroviny a způsob úpravy.

„Co je dobré, nebývá příliš zdravé,” říká se často jako omluva při konzumaci sladkého či tučného jídla nebo rychlého občerstvení. Mnohdy to platí i pro národem milovaný způsob úpravy masa, příznačný pro teplejší období roku.

Přitom by grilování vcelku slušně mohlo konkurovat zdravější kuchyňské úpravě jídla. Proč je grilování obecně považováno za nezdravé? Co mu nejvíce kazí pověst?

„Grilování může být nevhodnou úpravou jednak použitím nepříliš nutričně kvalitních potravin a jednak samotným způsobem grilování. Pokud si někdo pod pojmem grilování představí opékání buřtíku nejisté kvality na otevřeném ohni nebo „zuhelnatělou” krkovičku připravovanou stejným způsobem, pak se sune mezi ty nejméně vhodné úpravy pokrmu,” říká nutriční terapeutka a členka Fóra zdravé výživy Věra Boháčová.

Zabraňte kontaktu s ohněm

Ve zuhelnatělých částech masa se hromadí karcinogenní látky. Ty vznikají také rozkladem tuku odkapávajícího z masa na rozžhavené uhlí. Vzniklé spaliny znečišťují maso tím, že jsou na něj teplým vzduchem znova vynášeny. „Nedostatečnou úpravou mohou navíc v mase zůstat choroboplodné mikroorganismy,” doplňuje Věra Boháčová. K chybám při grilování přitom dochází u celé řady činností, od výběru masa a jeho zpracování až po manipulaci s masem nad otevřeným ohněm či výběr topiva. Co tedy dělat, aby grilování bylo zdravější?

U masa,  jehož úprava bývá nejproblematičtější, doporučují odborníci vybírat méně tučné kousky, případně viditelný tuk odstranit. Vhodnější je také používat náčiní a nádoby zvlášť na syrové a zvlášť na již hotové maso.  Tím se zabrání přenosu škodlivých mikroorganismů na  maso po tepelné úpravě. Výhodnější je podle odborníků také maso před grilováním naložit do marinády: „Zkracuje se tím doba úpravy a maso bude navíc i křehčí,” vysvětluje Věra Boháčová a podotýká ještě: „Maso by mělo mít vnitřní teplotu alespoň 72 °C a mělo by se grilovat po dobu alespoň deseti minut.”

celý článek si můžete přečíst na www.denik.cz