Hana Hamerníková

Hana Hamerníková

Hana Hamerníková

Produkční
Produkční zajištění tiskových konferencí a dalších akcí Fóra zdravé výživy.