Informace pro účastníky Celostátní odborné konference “V hlavní roli ženy”

Děkujeme Vám za přihlášení se na letošní Celostátní odbornou konferenci. Níže najdete finální program (došlo k malému přesunu některých sdělení) a pak několik doplňujících informací:

– Odborný program začíná v 9 hodin, prezence od 8,30, případně o chvilku dříve (mimopražské nebo i Pražáky, kteří dorazí dříve, nepošleme před 8,30 zpět :-)).

– Faktury za platbu účastnického poplatku budou vydávány při prezenci. Pokud budete platit účastnický poplatek na poslední chvíli, prosím vezměte s sebou potvrzení o transakci.

– Konference je garantovaná Českou asociací sester, certifikáty budou rozdány po skončení konference.

– Občerstvení po celou dobu konference (včetně oběda) je pro Vás zajištěno v rámci účastnického poplatku.

Pokud máte ještě jakýkoli dotaz, na který nemáte odpověď, prosím o jeho zaslání na bohacova@fzv.cz.

Budeme se těšit na setkání ve středu 18. 10.

Za organizátory,

Věra Boháčová

 ODBORNÝ PROGRAM

Celostátní odborná konference „V hlavní roli ženy
Kongresové centrum IKEM, 18. října 2017

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:45      Co může být ztraceno (i zachráněno) v přechodu a v tepnách
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LF UK FN Motol., IKEM, FZV

9:45 – 10:25    Akutní klimakterický syndrom  – léčit či neléčit?
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., FN Motol

10:25 – 10:55  Magnézium u postmenopauzálních žen s osteopatiemi
RNDr., Mgr. Alena Tichá, Ph.D., FN Hradec Králové

10:55 – 11:25 Přestávka

11:25 – 11:45  Cílená režimová intervence u žen v období menopauzy a po ní
Věra Boháčová, DiS., FZV

11:45 – 12:25  Rostlinné nápoje (nesprávně nazývané rostlinná mléka). Jejich výživové
a senzorické hodnocení a srovnání s kravským mlékem
                          prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

12:25 – 13:05  Vitamin D a vápník z pohledu zdrojů (a současně ve vazbě na příjem bílkovin)
                           Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV,

13:05 – 14:05 Přestávka, oběd

14:05 – 14:45 Pohybová aktivita (nejen) menopauzálních žen – výsledky studií
RNDr. Pavel Suchánek, IKEM, FZV

14:45 – 15:25  Rehabilitace pánevního dna a břišních svalů nejen po porodu
                           Ivana Chalupecká, Fitbelly

15:25 – 15:55  Projekt Together + příběh klientky
Mgr. Jitka Tomešová, DiS., TN Praha

15:55 – 16:35 Těhotenství, porod, mateřství versus různé výživové směry a snaha o kontrolu hmotnosti
                         Eva Chocenská, TN Praha

16:35              Závěr, zakončení konference

 

Změna programu vyhrazena

 

Partneři konference:

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz

 

 

BeetFiT je moderní aplikace pro specialisty v oboru výživy, pohybu a zdraví a jejich práci s klienty.
Online propojení pomáhá k vyšší motivaci a intenzivnější podpoře klienta, lepší kontrole a ke snížení administrativní a časové zátěže na obou stranách.
Aplikace umožňuje tvorbu výživových plánů, obsahuje databázi potravin a receptů, nastavení cílů klienta, stravovacích preferencí, anamnézy, automatických výpočtů, záznamy měření, podporuje vlastní i veřejné šablony plánů a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete na beetfit.com