Konzumace multivitaminových preparátů u starších mužů nezlepšuje jejich kognitivní funkce

Konzumace multivitaminových preparátů u starších mužů nezlepšuje jejich kognitivní funkce. K těmto závěrům došla studie sledující skoro 6 tisíc mužů ve věkové kategorii 65+. Autoři konstatují, že multivitaminové preparáty nezlepšují mentální schopnosti mužů v této věkové kategorii, a je tedy otázka, zda tyto výrobky kupovat.

Odkaz na studii, najdete zde.