Krátká anketa týkající Celostátní odborné konference

Jako náhradní řešení za zrušení Celostátní odborné konference bych uvítal/a (možno více odpovědí):

on-line verzi konference

případnou off-line verzi interpretace odborných sdělení

přesunutí konference na jiný termín, preferuji osobní účast

Moje povolání je:
nutriční terapeut

jiný nelékařský zdravotník

výživový poradce

lékař

student, obor / jaký:

jiná profese / jaká:

Děkujeme za vyplnění