Motivačni program pro prevenci a terapii obezity

23. září od  9 do 13.15 hodin proběhne seminář, který pořádá IPVZ. Je určen pro sestry a lékaře s odbornostmi praktické lékařství, 08 diabetologie, endokrinologie, obezitologie, sportovní lékařství, fyziologie.

Motivační program pro prevenci a terapii obezity

PhDr. Iva Málková
Prof. MUDr. Tereza Pelikánová

Dovolujeme si vás pozvat  na seminář  Motivační program pro prevenci a terapii obezity

23. září od  9 do 13.15 hodin.  Seminář je  určen  pro sestry a lékaře s odborností praktické lékařství, diabetologie, endokrinologie, obezitologie, sportovní lékařství, fyzioterapie.
Seminář pořádá IPVZ. Přednáší PhDr. Iva Málková a  Prof. MUDr. Tereza Pelikánová.

Cílem semináře je představit  odborníkům  širší pojetí terapie obezity, především s důrazem na psychologické aspekty. Účastníci se seznámí s principy kognitivně behaviorální terapie obezity, která patří k nejefektivnějším přístupům k trvalé změně návyků, a získají materiály usnadňující vedení pacienta k redukci váhy.  Bude jim ukázáno,  jak i při jejich omezených časových možnostech mohou efektivně přivést pacienta k trvalé redukci váhy. Bude představen unikátní internetový program Sebekoučink, aplikace STOBkolo, která bere v úvahu různé stupně motivační připravenosti pacienta, a další programy, které odborníkům mohou usnadnit práci s pacientem. Účastníci se dále seznámí s možnostmi spolupráce diabetologa a praktického lékaře. Součástí semináře bude edukativní svačina a oběd sestavený  z nutričně výhodných a chutných potravin.

Přihlášky na http://www.ipvz.cz/akce/43988-ter-Kurz-Motivacni-program-pro-prevenci-a-terapii-obezity-za-vyuziti-internetu.aspx?cislokatedry=2098 nebo stačí napsat jméno a kontakt na mail malkova@stob.cz.

Pro účastníky z Prahy je seminář hrazen z grantu Magistrátu hlavního města Prahy (DOT/04/03/004277/2014), přihlášky je však nutné zadat co nejdříve, protože kapacita  účastníků  kurzu, kteří to mají zdarma,  je omezena na 25 účastníků, mimopražští účastníci hradí poplatek. Informace na tel. 608 834 816.