Prezentace z Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživě

Přinášíme Vám další podrobnější informace z Celostátní odborné konference – mýty a trendy ve výživy a připojujeme i první várku prezentací odborníků. Jak jsme slíbili, přinášíme podrobnosti z odborného programu konference, tentokrát z prvního bloku přednášek.

Úvodní slovo pronesla Bc. Tamara Starnovská, členka Fóra zdravé výživy a předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester, a také mnohaletá tvář tradičních podzimních konferencí, dříve „Kulatých stolů“.

První sdělení zaznělo z úst MUDr. Jana Piťhy, CSc., předsedy FZV, který představil účastníkům aktivity, historii i náplň činnosti Fóra zdravé výživy. Pak už následovala v rychlém sledu odborná sdělení, přerušovaná pouze občerstvovacími přestávkami, o které se skvěle postarali partneři naší konference společně s cateringem IKEMu.

Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc. přednesl přednášku shrnující vývoj výživových doporučení za posledních několik desetiletí. Následovala „lehčí“ přednáška Věry Boháčové, DiS, na téma trendu levných jídelníčků. Tuky jsou jedním z nejdiskutovanějších témat v oblasti výživy. Mýty o tucích byly tématem přednášky doc. Ing. Jiřího Bráta, CSc. Posledním sdělením prvního bloku byla skvělá přednáška MUDr. Pavlíny Piťhové na téma Mýty a trendy ve výživě diabetiků.

Níže najdete první várku odborných prezentací. A se zprávami z konference ještě nekončíme 🙂

Celostátní odborná konference – mýty a trendy ve výživě, IKEM, 15. října 2014

Program:

08:30 – 9:00
Prezence

9:00 – 9:10
Zahájení konference – Bc. Tamara Starnovská, TN Praha, VNP ČAS, FZV

09:10 – 9:30
20 let Fóra zdravé výživy – 
MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

9:30 – 9:50
Vývoj výživových doporučení – Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., LVA IKEM, FZV

9:50 – 10:10
Trend levných potravin a jídelníčků – Věra Boháčová, DiS., RNT, FZV, VNP ČAS

10:10 – 10:30
Mýty o tucích ve výživě – Doc. Ing. Jiří Brát, CSc., ČSCH

10:30 – 10:50
Trendy a mýty ve výživě diabetiků – MUDr. Pavla Piťhová, Interní klinika FN Motol Praha a 2. LF UK

10:50 – 11:10
Přestávka

11:10 – 11:30
Mýty o kávě – Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., Institut kávy, FZV

11:30 – 11:50
Mýty o klinické výživě – Mgr. Jitka Tomešová, DiS., RNT, TN Praha, VNP ČAS

11:50 – 12:10
Překyselení organizmu – hrozba nebo mýtus? – Bc. Tamara Starnovská, TN, VNP ČAS, FZV

12:10 – 12:30
Mýty o mléce a mléčných výrobcíchProf. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT Praha, FZV

12:30 – 12:50
Alkohol a zdraví – novinky – RNDr. Pavel Suchánek, IKEM, FZV

12:50 – 13:10
Interakce léků s výživou – PharmDr. Lenka Dundelová; PharmDr. Alena Linhartová, TN Praha

13:10 – 13:30
Mýty o redukčních dietách – Eva Chocenská, RNT, TN Praha

13:30 – 14:20
Přestávka, oběd

14:20 -14:40
20 let studia výživy na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity, Brno – MVDr. Halina Matějová, Katedra výživy člověka, LF MU Brno

14:40 – 15:00
Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR – vítězný studentský projekt – Lucie Grossová, DiS., studentka MENDELU Brno

15:00 – 15:20
Výživa a média – Markéta Grosmanová, vedoucí redaktorka

15:20
Závěrečné slovo, zakončení konference