proběhl kurz “Detekce a ovlivnění kardiovaskulárního rizika I”

V sobotu 6. 9. 2014 proběhl již podruhé celodenní odborný kurz “Detekce a ovlivnění kardiovaskulárního rizika I”, který pořádá Česká společnost pro aterosklerózu, Česká lékařská společnost a Fórum zdravé výživy. I tentokrát byli školitelé, mimo jiné, také členové FZV, Bc. Tamara Starnovská a MUDr. Jan Piťha, CSc. I přes hezké počasí se dostavily téměř dvě desítky účastníků. Přednášky byly kvalitní, nechyběla poměrně bohatá diskuze a dle předběžných informací se kurz opět velice líbil.

Odborný program kurzu pro informaci najdete zde.