Proběhl kurz Detekce a ovlivnění kardiovaskulárního rizika II

obr22. března 2014 proběhl v Praze Specializační kurz managementu kardiovaskulárního rizika: DETEKCE A OVLIVNĚNÍ KARDIOVASKULÁRNÍHO RIZIKA II. Tato odborná akce byla pořádána Českou lékařskou komorou a  Českou společností pro aterosklerózu ve spolupráci s Fórem zdravé výživy.

Navazovala na úspěšný kurz z loňského  roku. 55 odborníků mělo možnost seznámit se s novinkami i úskalími z oblasti diagnostiky, prevence a léčby kardiovaskulárních onemocnění. Součástí programu byla i praktická doporučení v prevenci a léčbě pacientů s těmito onemocněními. Školiteli tohoto kurzu byli, mimo jiných, také MUDr. Jan Piťha, CSc. a Bc. Tamara Starnovská z Fóra zdravé výživy.

Dr. Piťha hovořil o detekci aterosklerotických změn funkčními a zobrazovacími metodami, sdělení Bc. Starnovské se týkalo Praktických dietních opatření k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Prezentaci Bc. Starnovské si můžete prohlédnout zde.