Zdravá výživa pro každý den

zdrava vyziva pro k d

„Při psaní bylo naším cílem zejména vyvrátit nepodložené mýty o výživě, které se bohužel stále dokola v naší společnosti objevují. V knize najdete nejen přehled nejzávažnějších rizik a chyb, jichž se ve stravování dopouštíme, ale také praktické informace, např. o redukční dietě nebo správném stravování specifických skupin, jako jsou děti, sportovci a senioři. Kniha je základem pro ozdravění životního stylu, který je – ač to zní stále dokola – nejlepší prevencí civilizačních onemocnění,“ okomentoval za členy FZV cíl knihy jeho předseda Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.

Členové Fóra zdravé výživy se v poslední době zabývali v rámci svých širokých aktivit i recenzemi několika desítek knih o výživě a zdravém životním stylu dostupných v našich knihkupectvích. Známý citát Karla Čapka pro kritiky říká: „Kritizovat, to je usvědčit autora, že to nedělá tak, jak bychom to dělali my, kdybychom to dovedli.“ „Výsledkem recenze děl jiných je tudíž kniha vlastní. Je přizpůsobená českým poměrům, převádí doporučení odborníků do praktické roviny tak, aby byla pro čtenáře srozumitelná a hlavně v běžném životě použitelná,“ vysvětluje MUDr. Jan Piťha CSc., místopředseda FZV a preventivní kardiolog z IKEM.

Kniha je rozdělena do osmi kapitol. První z nich hodnotí vývoj stravovacích doporučení za poslední desítky let a vyvrací názor řady laiků, pacientů i lékařů, že se doporučení v oblasti výživy neustále mění. Další kapitoly se věnují významu živin a potravin ve výživě člověka, nejčastějším chybám ve stravování, výživě specifických skupin, jako jsou děti, senioři a sportovci, prevenci srdečně-cévních onemocnění pomocí správné životosprávy a vzájemnému působení potravin a léků. Knihu uzavírají nejčastější mýty v oblasti stravování a jejich uvedení na pravou míru.