Zpráva ze studentského workshopu 14. října 2014

V úterý 14. října 2014 proběhl v pražském IKEMu studentský workshop, který předcházel Celostátní odborné konferenci – mýty a trendy ve výživě, konané den poté.

Z původních dvou témat workshopu bylo nakonec diskutováno jen jedno, a to Souvislosti fyziologie-nemoc-výživa“.  I když můžeme říci, že náplň i druhého tématu, tedy „Efektivní komunikace s pacientem“ byla v programu také zahrnuta. Účastníci byly jak z řad studentů VOŠŽ  a SZŠ v Praze, tak posluchači VŠCHT Praha a 1. LF MUNI z Brna.

Workshop zahájila úvodním slovem Bc. Tamara Starnovská, členka Fóra zdravé výživy a předsedkyně Sekce výživy a nutriční péče České asociace sester. Poté se již ujali slova Doc. MUDr. Lubomír Kužela, DrSc. a Mgr. Jitka Tomešová, DiS., kteří celý workshop vedli.

??????????????????????????????? 2014-10-14 09.40.54 – kopie ???????????????????????????????

V průběhu celého dopoledního programu nechyběla odborná sdělení, práce v týmech na zadaném projektu a následná prezentace a diskuse výsledků.

??????????????????????????????? 2014-10-14 10.49.23 – kopie 2014-10-14 09.23.54 – kopie

Pozitivní hodnocení prvního takto uspořádaného workshopu, a to jak ze strany účastníků, tak lektorů, nás přivádí na myšlenku v podobných aktivitách dále pokračovat. Lektorům tedy děkujeme za lektorování a účastníkům za účast :-).