Bezpečná výživa 2019 – Trendy ve výživě, terapii a potravinářství

V sobotu 30. listopadu 2019 proběhne další ze skvělých kurzů Bezpečné výživy, tentokrát s podtitulem Trendy ve výživě, terapii a potravinářství.

 

 

Přednášející:

RNDr. Monika Cahová, Ph.D.; Centrum experimentální medicíny, Institut klinické a experimentální medicíny, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Ing. Petr Cuhra; ředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Praze, Za Opravnou 300/6, 150 00 Praha 5
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc.; VŠCHT Praha
Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.; Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha
MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.; primář IV. interní kliniky VFN, U Nemocnice 2, Praha 2
Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.; Subkatedra nefrologie IPVZ / IKEM
Doc. Ing. Jan Pánek, CSc.; Ústav analýzy potravin a výživy, VŠCHT Praha

Odborný program:

  Presence; organizace   8,00 – 8,40
  Zahájení Doc. Ing. Jan Pánek, CSc. 8,55
1 Kontrola potravin v ČR Ing. Petr Cuhra 9,00 – 9,55
2 Funkce ledvin a změny spojené s věkem Prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc. 10,05 – 11,05
3 Prioritní úkoly v oblasti zajištění bezpečnosti potravin pro příští desetiletí Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. 11,15 – 12,15
4 Potravinové zdroje rizikových živin – cukrů, sodíku, nasycených a trans-nenasycených mastných kyselin Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. 13,20 – 14,05
5 Plant based diet – benefity a rizika RNDr. Monika Cahová, Ph.D. 14,20 – 15,05
6 Mastné kyseliny u nádorů Prim. MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D. 15,15 – 16,15
Diskuse a závěr semináře Doc. Ing. Jan Pánek, CSc 16,15 – 16,30

 

Veškeré podrobnosti včetně přihlášky najdete zde.