Ohlédnutí za letošní Celostátní odbornou konferencí “V hlavní roli ryby”, 19. 10. 2022

Letošní ročník Celostátní odborné konference je za námi. Podtitul konference byl “V hlavní roli ryby” a ryby také provázely celý odborný program.

První blok přednášek zahájil prof. Piťha, který ukázal ryby a n-3 mastné kyseliny v nich obsažené ve světle odborných doporučení zaměřených na problematiku zejména kardiovaskulárních onemocnění. Součástí sdělení byly také jednotlivé typy diet a výsledky studií řešících tuto oblast. Navazovala přednáška prof. Poledne na téma n-3 mastné kyseliny a jejich vliv na hladinu cholesterolu v krvi a prozánětlivý stav. První blok přednášek uzavřel RNDr. Suchánek se sdělením o vlivu n-3 mastných kyselin na sportující mládež. Prezentovaná data vycházela z vlastních sledování.

Po krátké přestávce následoval druhý blok přednášek, který uvedl svým sdělení doc. Doležal na téma nutriční a senzorické jakosti ryb a rybích výrobků, které následně doplnil svou přednáškou prof. Ruprich. Řešena byla rtuť a další kontaminanty v rybách a rybích výrobcích, které bývají jedním z argumentů pro nízkou konzumaci ryb u nás. Dalším limitem ve spotřebě ryb je často uváděna jejich cena. Na toto téma se zaměřila PhDr. Starnovská se svou přednáškou, která byla poslední v tomto bloku.

Po obědě pokračoval odborný program sdělením prof. Dostálové s praktickými typy a radami, jak uchovávat ryby a výrobky z nich a jak ryby smažit. Následovala přednáška V. Boháčové, jejíž obsahem bylo zamyšlení, jak dostat více ryb do jídelníčku Čechů, jaká jsou úskalí a možná řešení. Celou konferenci zakončil svým sdělení doc. Kohout na téma pesco vegetariánství a antlantická dieta, obsahem byly ale i další specifické stravovací režimy a jejich vliv, mimo jiné, na střevní mikrobiom.

Věříme, že byť monotematický program, ale různými pohledy velmi pestrý, účastníky zaujal.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem, příjemnou atmosféru a podnětné diskuse. Velké díky patří přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dávají průběžně k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu! V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

S laskavým dovolením přednášejících najdete níže prezentace jednotlivých sdělení:

8:00 – 9:00
Prezence

9:00 – 9:15
Zahájení konference

9:15 – 9: 50
Ryby v kontextu aktuálních odborných doporučení
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:50 – 10:25
Cholesterol, prozánětlivý stav a n-3 MK
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:25 – 11:00
n-3 MK a sportující mládež
RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

11:00 – 11:20
Přestávka

11:20 – 11:55
Nutriční a senzorická jakost ryb a rybích výrobků
Doc. Dr. Ing. Marek Doležal, VŠCHT Praha

11:55 – 12:30
Rtuť/kontaminanty v rybách a rybích výrobcích

Aktuální literatura k monitorování rtuti v rybách, korýších a měkkýších
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP SZÚ

12:30 – 13:05
Ryby ve světle aktuálních cen potravin a výživových doporučení
PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

13:05 – 14:05
Oběd

14:05 – 14:40
Jak skladovat ryby a výrobky z ryb, jak ryby smažit
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

14:40 – 15:15
Ryby vs. rybí výrobky ve stravě

Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

15:15 – 15:50
Pesco vegetariánství, atlantická dieta
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, FTN, FZV

15:50
Závěr, zakončení konference

Budeme rádi, když si najdete chvilku času na vyplnění krátkého hodnotícího dotazníku týkajícího se konference. Děkujeme.

Dotazník k Celostátní odborné konferenci

 

Partneři konference, kterým velice děkujeme za podporu:

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

 

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

 

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

NaturaMed Pharmaceuticals je jeden z největších českých dodavatelů vysoce kvalitních doplňků stravy z Norska zabývající se jejich prodejem. Během posledních let vyvinuli širokou škálu populárních produktů a dnes již bestsellerů, mezi které bezpochybně patří OmegaMarine Premium – nejprodávanější omega-3 na českém trhu. Produkty od NaturaMed vyzkoušelo více než 2,5 miliony zákazníků, kteří sdílí své příběhy a zkušenosti z toho, jaký vliv měly na jejich zdraví a každodenní život. www.naturamed.cz

 

Společnost Viatris vznikla v listopadu 2020 spojením společností Mylan a Upjohn a staví tak na silných základech osvědčených značek s téměř dvacetiletou historií na českém trhu. Portfolio Viatris v ČR zahrnuje 175 léčivých látek, které pokrývají terapeutické oblasti jako je trombóza, onkologie, diabetes, centrální nervový systém, kardiovaskulární systém, trávicí systém a metabolismus. Viatris je také významným výrobcem antiretrovirotik k léčbě HIV/AIDS a život zachraňující látky při akutním alergickém záchvatu. Pro pacienty každý rok zajišťuje důležitou chřipkovou vakcínu. www.viatris.com.

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz