Celostátní odborná konference “V hlavní roli ryby”, 19. 10. 2022

19. října 2022 proběhne další ročník tradiční Celostátní odborné konference, letos s podtitulem “V hlavní roli ryby“.

Program letošní konference je zaměřený právě na ryby. Na jejich místo v odborných doporučeních, která se stále v ČR nedaří splňovat, ale také na to, jak ryby do jídelníčku Čechů dostat. Budeme se věnovat složení ryb, diskutována bude i problematika kontaminantů v rybách, řešit se budou n-3 mastné kyseliny z různých úhlů pohledu. Dozvíte se řadu praktických informací a doporučení, jak ryby vybírat, čeho si všímat, jak je zpracovávat či uchovávat. Téma doplní i sdělení k rybím výrobkům. Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru – Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., doc. Dr. Ing. Marek Doležal, PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek, Věra Boháčová, DiS.

Věříme, že Vás témata zaujala, dorazíte a my se budeme moct těšit na setkání!

Datum a místo konání:
19. října 2022; 9,00 – 15:50 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

8:00 – 9:00
Prezence

9:00 – 9:15
Zahájení konference

9:15 – 9: 50
Ryby v kontextu aktuálních odborných doporučení
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:50 – 10:25
Cholesterol, prozánětlivý stav a n-3 MK
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:25 – 11:00
n-3 MK a sportující mládež
RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

11:00 – 11:20
Přestávka

11:20 – 11:55
Tuky v rybách – aneb jak ryba žije a čím se krmí
Doc. Dr. Ing. Marek Doležal, VŠCHT Praha

11:55 – 12:30
Rtuť/kontaminanty v rybách a rybích výrobcích

Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP SZÚ

12:30 – 13:05
Pesco vegetariánství, atlantická dieta
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, FTN, FZV

13:05 – 14:05
Oběd

14:05 – 14:40
Ryby ve světle aktuálních cen potravin a výživových doporučení
PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

14:40 – 15:15
Jak skladovat ryby a výrobky z ryb, jak ryby smažit

Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

15:15 – 15:50
Ryby vs. rybí výrobky
Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

15:50
Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program ke stažení je k dispozici zde.

Účastnické poplatky:
studenti: 520,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 520,- Kč
ostatní: 860,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 12. 10. 2022, po tomto datu bude řešeno individuálně.

Partneři konference:

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

 

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

NaturaMed Pharmaceuticals je jeden z největších českých dodavatelů vysoce kvalitních doplňků stravy z Norska zabývající se jejich prodejem. Během posledních let vyvinuli širokou škálu populárních produktů a dnes již bestsellerů, mezi které bezpochybně patří OmegaMarine Premium – nejprodávanější omega-3 na českém trhu. Produkty od NaturaMed vyzkoušelo více než 2,5 miliony zákazníků, kteří sdílí své příběhy a zkušenosti z toho, jaký vliv měly na jejich zdraví a každodenní život. www.naturamed.cz

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz