Celostátní odborná konference “V hlavní roli ryby”, 19. 10. 2022 IKEM

19. října 2022 proběhl další ročník tradiční Celostátní odborné konference, letos s podtitulem “V hlavní roli ryby“.

Program letošní konference je zaměřený právě na ryby. Na jejich místo v odborných doporučeních, která se stále v ČR nedaří splňovat, ale také na to, jak ryby do jídelníčku Čechů dostat. Budeme se věnovat složení ryb, diskutována bude i problematika kontaminantů v rybách, řešit se budou n-3 mastné kyseliny z různých úhlů pohledu. Dozvíte se řadu praktických informací a doporučení, jak ryby vybírat, čeho si všímat, jak je zpracovávat či uchovávat. Téma doplní i sdělení k rybím výrobkům. Odborná sdělení přednesou zástupci organizátorů i další přední odborníci v daném oboru – Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., doc. Dr. Ing. Marek Doležal, PhDr. Tamara Starnovská, RNDr. Pavel Suchánek, Věra Boháčová, DiS.

Věříme, že Vás témata zaujala, dorazíte a my se budeme moct těšit na setkání!

Datum a místo konání:
19. října 2022; 9,00 – 15:50 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a všem zájemcům o problematiku

Program konference:

8:00 – 9:00
Prezence

9:00 – 9:15
Zahájení konference

9:15 – 9: 50
Ryby v kontextu aktuálních odborných doporučení
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:50 – 10:25
Cholesterol, prozánětlivý stav a n-3 MK
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:25 – 11:00
n-3 MK a sportující mládež
RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

11:00 – 11:20
Přestávka

11:20 – 11:55
Nutriční a senzorická jakost ryb a rybích výrobků
Doc. Dr. Ing. Marek Doležal, VŠCHT Praha

11:55 – 12:30
Rtuť/kontaminanty v rybách a rybích výrobcích
Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., CZVP SZÚ

12:30 – 13:05
Ryby ve světle aktuálních cen potravin a výživových doporučení
PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

13:05 – 14:05
Oběd

14:05 – 14:40
Jak skladovat ryby a výrobky z ryb, jak ryby smažit
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

14:40 – 15:15
Ryby vs. rybí výrobky ve stravě
Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

15:15 – 15:50
Pesco vegetariánství, atlantická dieta
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, FTN, FZV

15:50
Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program ke stažení je k dispozici zde.

Podrobné pokyny pro účastníky jsou k dispozici zde.

Konference je garantovaná Českou asociací sester (ČAS). Registrace ČAS je pod číslem: 441/2022.

Účastnické poplatky:
studenti: 520,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 520,- Kč
ostatní: 860,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 12. 10. 2022, po tomto datu bude řešeno individuálně.

 

Partneři konference:

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

 

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

 

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

NaturaMed Pharmaceuticals je jeden z největších českých dodavatelů vysoce kvalitních doplňků stravy z Norska zabývající se jejich prodejem. Během posledních let vyvinuli širokou škálu populárních produktů a dnes již bestsellerů, mezi které bezpochybně patří OmegaMarine Premium – nejprodávanější omega-3 na českém trhu. Produkty od NaturaMed vyzkoušelo více než 2,5 miliony zákazníků, kteří sdílí své příběhy a zkušenosti z toho, jaký vliv měly na jejich zdraví a každodenní život. www.naturamed.cz

 

Společnost Viatris vznikla v listopadu 2020 spojením společností Mylan a Upjohn a staví tak na silných základech osvědčených značek s téměř dvacetiletou historií na českém trhu. Portfolio Viatris v ČR zahrnuje 175 léčivých látek, které pokrývají terapeutické oblasti jako je trombóza, onkologie, diabetes, centrální nervový systém, kardiovaskulární systém, trávicí systém a metabolismus. Viatris je také významným výrobcem antiretrovirotik k léčbě HIV/AIDS a život zachraňující látky při akutním alergickém záchvatu. Pro pacienty každý rok zajišťuje důležitou chřipkovou vakcínu. www.viatris.com.

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz