Celostátní odborná konference „V hlavní roli ženy“

Další z řady Celostátních odborných konferencí je za námi. Letos byl podtitul “V hlavní roli ženy”.  Den konání, tedy 18. 10. je každoročně vyhlašován jako Světový den menopauzy, velká část programu se tedy týkala této problematiky, a to z různých úhlů pohledu. Ale věnovali jsme se i dalším, z hlediska výživy důležitým, obdobím v životě žen – těhotenstvím a době po porodu.

Odborný program zahájil doc. MUDr. Jan Piťha, CSc. svým sdělením o (zejména) kardiovaskulárních rizicích žen po menopauze a důležitosti včasného zahájení léčby s důrazem také na režimová opatření. Následovala přednáška doc. MUDr. Tomáše Faita, Ph.D. k problematice hormonální terapie v souvislosti s léčbou akutních obtíží žen po menopauze, i ve spojitosti s dlouhodobými zdravotními riziky. Obě přednášky uvedly účastníky do problematiky žen po menopauze z různých odborných pohledů, které se ale potkávaly v důležitosti péče o ženy v tomto období.

Následoval soubor přednášek zabývající se výživou, režimem a jednotlivými nutrienty, který uvedla svým sdělením RNDr., Mgr. Alena Tichá, Ph.D. Tématem byl hořčík a jeho hladina v rizikové skupině žen – postmenopauzálních žen s osteopatiemi. Další přednášku zaměřenou na výživu, a zároveň poslední přednášku přímo zaměřenou na problematiku žen po menopauze, přednesla Věra Boháčová, DiS. Součástí jejího sdělení byla informace o právě probíhajícím edukačním projektu zaměřeného právě na ženy po menopauze.

Následovala výživová sdělení s důležitostí jak pro ženy po menopauze, tak v dalších obdobích, jako je těhotenství či doba po porodu a kojení. První z nich se týkalo rostlinných nápojů, které jsou často upřednostňovány jako zdravější alternativa mléka. Přednesla ho Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc. a byla to přednáška, která vzbudila vůbec největší diskusi ze všech. Navazovala přednáška Mgr. Tamary Starnovské o problematice vitaminu D a vápníku ve vazbě na jeho zdroje, komplexnost a vyváženost celkové stravy a také možnosti reálné konzumace.

Po přestávce na oběd byla “sekce” pohybová. RNDr. Pavel Suchánek přednesl výsledky dlouhodobého sledování žen v IKEM, a to souvislost pravidelné pohybové aktivity s rizikem zejména kardiovakulárních onemocnění, resp. s prevencí těchto onemocnění. Následovala přednáška Bc. Ivany Chalupecké o hypopresivní technice, která se používá při rehabilitaci pánevního dna a břišních svalů nejen po porodu. Součástí byla i praktická ukázka. Pohybové aktivity a úpravy režimu na různých úrovních, a to u těhotných žen a žen po porodu, byly náplní mezinárodního projektu Together, o němž na konferenci promluvila Mgr. Jitka Tomešová, DiS. spolu s lékařkou a zároveň aktivní účastnicí projektu. Celý program zakončila svou přednáškou Eva Chocenská. Představila různé výživové směry a jejich doporučení v rámci těhotenství, kojení či úpravy hmotnosti, a to vše v kontextu nutričních potřeb žen v těchto obdobích.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří všem přednášejícím odborníkům. Děkujeme partnerům konference za podporu. V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

Budeme moc rádi, najdete-li si chvilku času na vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se hodnocení konference. Za vyplnění předem děkujeme!

 

[button size=”large” type=”danger” value=”Dotazník k Celostátní odborné konferenci V hlavní roli ženy 2017″ href=”http://www.fzv.cz/dotaznik-k-celostatni-odborne-konferenci-v-hlavni-roli-zeny-2017″]

 

Prezentace z odborných sdělení:

Co může být ztraceno (i zachráněno) v přechodu a v tepnách
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LF UK FN Motol., IKEM, FZV

Akutní klimakterický syndrom  – léčit či neléčit?
Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D., FN Motol

Magnézium u postmenopauzálních žen s osteopatiemi
RNDr., Mgr. Alena Tichá, Ph.D., FN Hradec Králové

Cílená režimová intervence u žen v období menopauzy a po ní
Věra Boháčová, DiS., FZV

Rostlinné nápoje (nesprávně nazývané rostlinná mléka). Jejich výživové
a senzorické hodnocení a srovnání s kravským mlékem
prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, FZV

Vitamin D a vápník z pohledu zdrojů (a současně ve vazbě na příjem bílkovin)
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV,

Pohybová aktivita (nejen) menopauzálních žen – výsledky studií
RNDr. Pavel Suchánek, IKEM, FZV

Rehabilitace pánevního dna a břišních svalů nejen po porodu
Bc. Ivana Chalupecká, Fitbelly

Projekt Together + příběh klientky
Mgr. Jitka Tomešová, DiS., TN Praha

Těhotenství, porod, mateřství versus různé výživové směry a snaha o kontrolu hmotnosti
Eva Chocenská, TN Praha

 

Partneři konference:

AquaLife Institute je nezávislá organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz

 

 

BeetFiT je moderní aplikace pro specialisty v oboru výživy, pohybu a zdraví a jejich práci s klienty.
Online propojení pomáhá k vyšší motivaci a intenzivnější podpoře klienta, lepší kontrole a ke snížení administrativní a časové zátěže na obou stranách.
Aplikace umožňuje tvorbu výživových plánů, obsahuje databázi potravin a receptů, nastavení cílů klienta, stravovacích preferencí, anamnézy, automatických výpočtů, záznamy měření, podporuje vlastní i veřejné šablony plánů a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete na beetfit.com