Celostátní odborná konference “Výživové degustační menu” 14. 10. 2020

Je tu podzim a přiblížil se čas, kdy se pravidelně konala Celostátní odborná konference pořádaný Fórem zdravé výživy, Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM. Nejinak tomu bude i letos. Konference se uskuteční tradičně v sále kongresového centra IKEM ve středu 14. 10. 2020. Konference nemá stěžejní téma, jak tomu bylo v minulých ročnících. Celý letošní program je poskládaný z přání návštěvníků naší konference i zájemců o ni, najdete v něm proto témata, která mají společné někdy jen to, že se jedná o témata spojená s výživou.

Řešit budeme střevní mikrobiom a aktuální poznatky s ním související, alkohol a měnící se odborná doporučení, Low-carb a další populární postupy v souvislosti s léčebnou stravou, “detoxikace” a očistné kůry, mýty ve výživě sportujících dětí. Dalšími tématy budou rostlinné alternativy živočišných potravin, výživa seniorů nebo úskalí odborných doporučení. Nabídneme také zajímavé kazuistiky. “Výživové degustační menu”, to je název, který program letošní konference nejlépe vystihuje.

Stravování bude zajištěno (v souladu s aktuální epidemiologickou situací), podrobnosti k němu si dovolíme upřesnit později. Účastnické poplatky zůstávají dle loňského vzoru.

14. října se budeme těšit na shledanou.

Datum a místo konání:
14. října 2020; 9-16,00 hodin (dle programu); IKEM, Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha, Kongresový sál

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a zájemcům o problematiku

Odborný program:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:35      Na koho pozor, aneb když se dietní doporučení hodně (ne)povedou
                        Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:35 – 10:05    Střevní mikrobiom a aktuální poznatky
                        Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, TN, FZV

10:05 – 10:25  Alkohol dříve a dnes
                        Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:25 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:30  “Detoxikace” a očistné kůry
                        Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, TN, FZV

11:30 – 12:00  Moderní výživové směry vs. léčebná výživa (Low-carb/Keto a výživa diabetiků)
                        PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

12:00 – 12:30 Sója a rostlinné alternativy potravin živočišného původu ve výživě
                        Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

12:30 – 12:55 Kazuistiky z ordinace dětského lékaře – sója a rostlinné alternativy potravin
                        MUDr. Alexandra Moravcová, Klinika pediatrie VFN, FZV

12:55 – 14:00 Přestávka, oběd

14:00 – 14:30  Mýty ve výživě sportujících dětí
                        RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

14:30 – 15:00  Výživa seniorů nejen v zařízeních sociálních služeb
                         Ludmila Dostálková, Sociální služby Lanškroun, Sekce VNP

15:00 – 15:30  Specifika nutričních potřeb seniora v dlouhodobém dialyzačním programu
                         Olga Mengerová, IKEM

15:30 – 16:00  Civilizační onemocnění – odborná doporučení a realita
                         Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:00              Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program konference ke stažení zde.

Formulář k přihlášení na Celostátní odbornou konferenci 2020

 

Účastnické poplatky:
studenti: 450,- Kč
členové Sekce výživy a nutriční péče, z. s.: 450,- Kč
ostatní: 750,- Kč
!!!pozn: při platbě (č. ú: 659167001/5500) prosím uveďte celé Vaše jméno ve zprávě pro příjemce. Platba na místě není možná!!!

Termín pro zaslání přihlášky a platby na účet:
do 7. 10. 2020, po tomto datu bude řešeno individuálně.