Celostátní odborná konference “Výživové degustační menu” 14. 10. 2020

Bohužel v tuto chvíli, s rozšiřujícím se omezením v souvislosti s epidemiologickou situací, není možné v IKEM konferenci realizovat a není ani možné realizaci konference přesunout na jiné místo. Mrzí nás to velice, ale konference se proto v plánovaném termínu 14. 10. 2020 konat nebude.

Rádi bychom Vás však požádali o vyjádření, zda by pro Vás byla atraktivní i on-line forma konference, případně off-line verze či interpretace sdělení jinou formou, nebo zda byste raději uvítali přesunutí konference na jiný termín, který bude, ať už s ohledem na výskyt Covid19 či epidemiologická opatření s ním související, přívětivější. Budeme proto rádi za vyplnění krátké ankety na toto téma přímo zde.

V případě, že jste již na konferenci přihlásili a zaplatili účastnický poplatek, bude Vám vrácen v plné výši.

Děkujeme za pochopení a věříme, že se budeme moci brzy setkat,

za organizátory,

Věra Boháčová
členka a koordinátorka Fóra zdravé výživy

Určena pro:
nelékařské zdravotnické profese podle zákona 96/2004, vyučujícím a studentům odpovídajících oborů a zájemcům o problematiku

Odborný program:

8:30 – 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:35      Na koho pozor, aneb když se dietní doporučení hodně (ne)povedou
                        Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:35 – 10:05    Střevní mikrobiom a aktuální poznatky
                        Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, TN, FZV

10:05 – 10:25  Alkohol dříve a dnes
                        Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:25 – 11:00 Přestávka

11:00 – 11:30  “Detoxikace” a očistné kůry
                        Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LF UK, TN, FZV

11:30 – 12:00  Moderní výživové směry vs. léčebná výživa (Low-carb/Keto a výživa diabetiků)
                        PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

12:00 – 12:30 Sója a rostlinné alternativy potravin živočišného původu ve výživě
                        Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

12:30 – 12:55 Kazuistiky z ordinace dětského lékaře – sója a rostlinné alternativy potravin
                        MUDr. Alexandra Moravcová, Klinika pediatrie VFN, FZV

12:55 – 14:00 Přestávka, oběd

14:00 – 14:30  Mýty ve výživě sportujících dětí
                        RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

14:30 – 15:00  Výživa seniorů nejen v zařízeních sociálních služeb
                         Ludmila Dostálková, Sociální služby Lanškroun, Sekce VNP

15:00 – 15:30  Specifika nutričních potřeb seniora v dlouhodobém dialyzačním programu
                         Olga Mengerová, IKEM

15:30 – 16:00  Civilizační onemocnění – odborná doporučení a realita
                         Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:00              Závěr, zakončení konference

Změna programu vyhrazena

Program konference ke stažení zde.