Členové Fóra zdravé výživy přednášeli na univerzitě 3. věku

Členové Fóra zdravé výživy – Bc. Starnovská a MUDr. Piťha – přednášeli o výživě a životním stylu 11. února 2014 na univerzitě 3. věku v pražském Motole.

Po úspěchu loňské přednášky, byli odborníci z Fóra zdravé výživy osloveni s žádostí o odborná sdělení i v tomto roce. Letos se na jejich přednáškách sešla téměř plná posluchárna, účastníků bylo více než loni. I tentokrát byly hlavními tématy sdělení výživa a zdravá životospráva v souvislosti s prevencí nejčastěji se vyskytujících onemocnění. Po loňské zkušenosti byl poskytnut větší prostor pro otázky účastníků – diskuze byla velmi kvalitní, více než polovina účastníků setrvala a diskutovala “přesčas”. Nejvíce otázek směřovalo na tuky ve stravě, na jejich optimální skladbu s ohledem na dostatek bílkovin, a také k tématu, jaký význam má změna stravovacích zvyklostí na srdečně-cévní riziko ve věku posluchačů univerzity 3. věku (v duchu má to ještě smysl?).

Nabízíme Vám ke shlédnutí prezentace obou odborníků:

prezentace MUDr. Piťha – univerzita 3. věku

prezentace Bc. Starnovská – univerzita 3. věku