Letošní studentský workshop s hojnou účastí

Studentský workshop předcházející říjnové Celostátní odborné konferenci se letos těšil velkému zájmu studentů, letos jich bylo 28.

Workshop bych rozdělen na několik částí. V úvodu si mohli studenti vyzkoušet spolupráci v týmu či “interpretaci interpretované informace” a porovnat ztráty původní informace cestou od prvního studenta k poslednímu.
Hlavními letošními tématy byly Prezentační dovednosti a Souvislosti fyziologie – patologie – výživa. Během workshopu Prezentační dovednosti si nejprve účastníci vyslechli přednášku o tom, jak správně prezentovat, na co nezapomenout a na co naopak dávat pozor, čemu se snažit vyvarovat. Ve druhé části bloku si potom sami vymysleli vlastní krátké sdělení o jakémkoli, i neexistujícím dietním přístupu, které potom veřejně odprezentovali ostatním.
Druhé téma bylo po úvodní přednášce zaměřené na patologie žlučníku a příslušná výživová doporučení, kdy se účastníci snažili během samostatné práce připravit argumenty pro nebo proti zadaným nutričním tvrzením, a při argumentaci tak používat co nejvíce známých informací z dostupné odborné literatury, dávat je do souvislostí a naučit se o získaných informacích uvažovat v širším kontextu či ve spojení s konkrétním pacientem.
Rádi bychom touto formou poděkovali Mgr. Jitce Tomešové, DiS. a Bc. Ondřeji Macurovi, kteří celý workshop lektorovali.
Věříme, že workshop byl pro účastníky přínosem a v takto hojném počtu se budeme potkávat i následujících ročnících.
img_20161018_091219  img_20161018_091311 img_20161018_091333 img_20161018_095850 img_20161018_095830