Obří studie potvrzuje, že rostlinné tuky opravdu chrání před infarkty

www.tlukotsrdce.cz: Na rušné křižovatce řízené semafory nemůže řidič dlouho nastartovat automobil. V nastalém zmatku a kolabující dopravě k němu přibíhá zoufalý policista a volá: „Prosím Vás, už konečně jeďte! Červená, oranžová, zelená, lepší barvy už Vám nabídnout neumíme!“…

…Nedávno byly publikovány výsledky studie zabývající se vlivem nasycených a nenasycených mastných kyselin v potravě, tedy živočišných a rostlinných tuků, na výskyt srdečních infarktů. Na základě těchto výsledků můžeme podobně jako uvedený policista zvolat: „Prosíme Vás, nahraďte už konečně ve Vaší stravě živočišné tuky rostlinnými, lepší data už Vám nabídnout neumíme!“

Výsledky studie byly uvedeny v jednom ze světově nejlépe hodnocených odborných časopisů v oblasti kardiologie.

Studie sledovala 130 000 (!) účastníků 24-30 (!) let, kteří každé 2-4 roky vyplňovali dietní dotazníky. Jednalo se o poměrně známou a velmi rozsáhlou studii zdravotních sester a zdravotnických pracovníků, včetně lékařů. Pomocí precizně nastavené a provedené metodiky, včetně statistického vyhodnocení a kontroly řady možných interferujících faktorů, autoři zjistili, že pokud nahradili účastnice a účastníci studie během sledování živočišné tuky rostlinnými, výrazně (o 25 %) kleslo riziko srdečních infarktů. Podobně příznivě dopadlo i nahrazení živočišných tuků komplexními sacharidy s vlákninou (významný pokles o 9 %). V této studii měly příznivý účinek i tak zvané mononenasycené mastné kyseliny, které jako náhradnice těch nasycených vedly k 15% poklesu srdečních infarktů. Pokud byly nahrazeny živočišné tuky jednoduchými/přidanými cukry, riziko srdečních infarktů se nezměnilo. Pokud ale byly nahrazeny cukry jednoduché/přidané opět komplexními sacharidy s vlákninou, riziko srdečních infarktů výrazně klesalo (o 20 %).

V takto obrovské a dlouho sledované skupině bylo tedy snad už definitivně potvrzeno, že pokud nahradíte potraviny obsahující převážně živočišné tuky, potravinami, které obsahují převážně tuky rostlinné, sníží se podstatně riziko infarktu myokardu. Pokud však nahradíte potraviny obsahující živočišné tuky potravinami, které obsahují jendoduché/přidané cukry, pohybujete se v minovém poli srdečně-cévních příhod stále zcela nesprávným směrem.

Prosíme proto i ty nejúpornější příznivce živočišných tuků, aby nás již nekrmili poměrně dlouho prošlými studiemi, ve kterých se namísto živočišných tuků postižení nešťastníci krmili přidanými cukry a následně nedopadali příliš dobře. To neznamená, že živočišné tuky jsou tak zdravé, ale že jednoduché cukry jsou často ještě horší. Tedy ne bůček, ale ani ne dorty, namísto nich, prosíme, ryby a zeleninu.

Zdroj: Yanping Li et al. Saturated Fats Compared With Unsaturated Fats and Sources of Carbohydrates in Relation to Risk of Coronary Heart Disease. J Am Coll Cardiol. 2015;66(14):1538-1548.

Zdroj článku: www.tlukotsrdce.cz