Ohlédnutí za letošní Celostátní odbornou konferencí

Po roční pauze způsobené epidemiologickou situací se 13. října 2021 uskutečnila tradiční Celostátní odborná konference. Podtitul letošní konference byl „Výživové degustační menu“

Letošní program byl sestavený na základě poptávaných témat samotných účastníků předchozích ročníků konference. Téma tedy nebylo jednotné, ale byla to velmi pestrá směsice. Konferenci otevřel svým sdělením prof. Piťha. Týkalo se dietních doporučení, jaká fungují, a na já je potřeba dát si pozor. Vše bylo doplněno také kazuistikami z praxe. Navazovala přednáška prof. Poledne na téma alkohol. Sdělení bylo shrnutím vlivu alkoholu na naše zdraví včetně přehledu odborných prací, které se vlivem alkoholu na naše zdraví v souvislosti s řadou onemocnění zabývají. První blok zakončovala přednáška doc. Kohouta, který přednesl velmi podrobně aktuální poznatky o střevním mikrobiomu.

Po krátké přestávce následoval druhý blok, který byl zaměřený na aktuální výživové “trendy” a jejich řešení z různých úhlů pohledu. Téma otevřel doc. Kohout se stále aktuálním tématem –  detoxikace. Navázala PhDr. Starnovská s tématem neméně aktuálním, jakým jsou nízkosacharidové směry stravování se všemi úskalími. Blok zakončila přednáškou prof. Dostálová s tématem sója a další rostlinné alternativy ve výživě.

Po obědě pokračoval odborný program sděleními týkajícími se specifických skupin – sportujících dětí a seniorů. Prvním bylo sdělení RNDr. Suchánka o vlivu změn n-3 indexu na vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků 2. stupně základních škol. Prezentovaná dala vycházela z vlastních sledování. Navazovala L. Dostálková, která v rámci své přednášky přiblížila problematiku výživy seniorů v zařízeních sociálních služeb se všemi úskalími s ní souvisejícími i zkušenosti z vlastní praxe. Pokračováním odborného programu bylo sdělení O. Mengerové o problematice výživy seniorů v rámci dialyzačního programu.

Konference začala sdělením na téma úskalí různých výživových doporučení, a tímto tématem také končila. Poslední přednášku měla V. Boháčová právě na téma výživových doporučení v souvislosti s jejich praktickou realizací, doplněná kazuistikami z praxe.

Program byl tedy velmi pestrý a my věříme, že všichni účastníci, kterých dorazilo téměř 150, byli spokojení.

Rádi bychom poděkovali všem účastníkům za zájem a podnětné diskuse. Velké díky patří přednášejícím odborníkům, a to i za to, že svá sdělení dávají průběžně k dispozici, a my Vám je tak můžeme níže poskytnout k náhledu. Děkujeme partnerům konference za podporu! V neposlední řadě děkujeme celému týmu IKEMu za skvělé zázemí, produkční a technickou podporu, za péči o žaludky všech zúčastněných. Díky a budeme se těšit na některé z příštích Celostátních odborných konferencí na viděnou!

 

Program konference:

8:00- 9:00      Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference

9:05 – 9:40      Na koho pozor, aneb když se dietní doporučení hodně (ne)povedou
Prof. MUDr. Jan Piťha, CSc., IKEM, FZV

9:40 – 10:00    Alkohol dříve a dnes
Prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc., IKEM, FZV

10:0 – 10:35    Střevní mikrobiom a aktuální poznatky
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3.LFUK, FTN, FZV

10:35 – 11:15 Přestávka

9:40 – 10:00    “Detoxikace” a očistné kúry
Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., 3. LFUK, FTN, FZV

11:50 – 12:25 Moderní výživové směry vs. léčebná výživa (Low-carb/Keto a výživa diabetiků)
PhDr. Tamara Starnovská, Sekce VNP, FZV

12:25 – 13:00    Sója a rostlinné alternativy potravin živočišného původu ve výživě
Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., VŠCHT, SPV, FZV

 13:00 – 14:00 Přestávka, oběd

14:00 – 14:30    Vliv změn n-3 indexu na vybrané kognitivní funkce u aktivně sportujících žáků 2. stupně základních škol
RNDr. Pavel Suchánek, FitBee, FZV

14:30 – 15:00    Výživa seniorů nejen v zařízeních sociálních služeb
Ludmila Dostálková, Sociální služby Lanškroun, Sekce VNP

15:00 – 15:30  Specifika nutričních potřeb seniora v dlouhodobém dialyzačním programu
Olga Mengerová, IKEM

15:30 – 16:00    Kardiovaskulární onemocnění – odborná doporučení a realita
Věra Boháčová, DiS., Sekce VNP, FZV

16:00              Závěr, zakončení konference

Konference byla garantovaná Českou asociací sester (ČAS). Registrace ČAS je pod číslem: 350/2021.

 

Partneři konference:

 

Česká společnost pro aterosklerózu je odborná společnost, která sdružuje lékaře, vědce a další specialisty působící v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. www.athero.cz.

 

AquaLife Institute je organizace sdružující přední odborníky a vědce zejména z oborů lidské hydratace, výživy, zdravého životního stylu či odborníky zabývající se vodou jako přírodním zdrojem. Věnuje se výzkumu problematiky spojené s příjmem tekutin, zapojuje se do diskuze na relevantní témata, generuje vlastní data a studie, komentuje odborné závěry a doporučení týkající se pitného režimu a jeho vlivu na zdravotní stav. Více informací na www.aqualifeinstitute.cz.

 

Kapitoly o zdraví jsou rychle se rozvíjejícím webovým portálem zaměřeným na tzv. civilizační onemocnění. Nabízí seriózní informace související s cukrovkou, vysokým krevním tlakem, poruchami metabolismu tuků, bolestí a onemocněními CNS. Kromě informací o příznacích, diagnostice, léčbě a komplikacích, jsou součástí webu poradny odborníků, recepty, zajímavé články. Velká pozornost je věnována také životosprávě, tedy stravě a pohybové aktivitě. V rámci zóny pro registrované je k dispozici nástroj na sledování krevního tlaku, glykémie nebo třeba pomocník k evidenci užívaných léků. www.kapitolyozdravi.cz.

 

 

Šmakoun pro zdravou a dietní výživu. Šmakoun je odborné veřejnosti známou potravinou. Tepelně upravený vaječný bílek, bez chemických látek a konzervantů s vysokým obsahem komplexní bílkoviny, bez tuku, cukru, cholesterolu, lepku i laktózy, jen 282 kJ/100g. Nachází uplatnění při dietách i výživě seniorů. Je alternativou masa, tvarohu ale i tofu. Výhodné je jeho přidávání do receptur běžných jídel asi ve 30% podílu. Dojde ke zlepšení výživových hodnot jídel beze změny senzoriky.  www.smakoun.eu.

 

Nutriservis – Nutriční aplikace pro zdraví a kondici. Skvělá volba pro přípravu jídelníčku na míru s ohledem na výšku, věk, váhu, případné faktory onemocnění a fyzickou aktivitu uživatele. Pro profesionály i vyznavače zdravého životního stylu. Nutriční aplikace pro kondici a zdraví – Nutriservis.

 

Společnost STOB se zabývá komplexním přístupem terapie obezity, a to již více jak 25 let. Cílem STOBu však není jen hubnutí, ale především trvalá změna návyků a celkové zlepšení kvality života. Celý přístup STOBu je založený na metodě kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s jejich myšlením, chováním a emocemi. Nejedná se o žádné jednorázové radikální diety, při kterých klient trpí, ale o celkovou, a především trvalou změnu chování, myšlení a přístupu k životu. Více informací na www.stob.cz a www.stobklub.cz