Rizikový cholesterol v potravinách?

V současné době se objevuje v médiích řada článků, například aktuálně na novinky.cz, které hovoří o převratné změně v názoru na cholesterol. Je to opravdu tak? Je vše jinak?

Zvýšená hladina cholesterolu v krvi zůstává stále rizikovým faktorem kardiovaskulárních onemocnění. O čem se nyní více hovoří, je vliv cholesterolu v potravinách na zvýšení cholesterolu v krvi. To, co uvádí média, tedy že cholesterol ze stravy nemusí mít tak významný vliv na hladinu cholesterolu v krvi,  je mezi odborníky již několik let známo a tato informace se promítá i do odborných doporučení. Např. v doporučeních České společnosti pro aterosklerózu (z roku 2013) najdeme informaci že: “Příjem cholesterolu potravou by měl být limitován na méně než 300 mg denně. Ačkoli česká doporučení z roku 2007 uvádějí jako doporučenou hranici 200 mg/den, oba dokumenty se shodují, že odpověď na dietní cholesterol je velmi individuální a sledování množství saturovaných a trans-mastných kyselin má pro výslednou hladinu cholesterolu větší význam”. Celé znění doporučení najdete zde. Stejné informace jsou promítnuty i v aktuálních doporučeních Fóra zdravé výživy pro snížení hladiny cholesterolu v krvi. Doporučení pro režimová opatření najdete zde.