Školení v kognitivně behaviorální terapii obezity

Vyškolte se v komplexní metodice zdravého hubnutí STOB založené na kognitivně-behaviorální
terapii, která pomáhá již více než 30 let.
Součástí školení lektorů společnosti STOB jsou 3 moduly:
MODUL I 23. 2. – 25. 2. 2024, Psychologie hubnutí a aplikace znalostí do praxe
MODUL II 22. 3. – 24. 3. 2024, Výživa a aplikace výživových znalostí do praxe
MODUL III 26. 4. – 28. 4. 2024, Předání metodiky STOB

První ze tří částí školení Psychologie hubnutí a aplikace znalostí do praxe je možné se zúčastnit samostatně, nebo absolvovat všechny 3 moduly Školení lektorů v metodice společnosti STOB 2024 a následně se stát lektorem STOBu.

Seznámíte se s metodikou 10 lekcí, kterou můžete aplikovat při práci s lidmi s obezitou jak individuálně, tak skupinově. Obdržíte manuál pro lektory kurzů a mnoho dalších praktických pomůcek potřebných k aplikaci tohoto způsobu terapie obezity.

Informace a přihlášku získáte zde Školení lektorů v metodice společnosti STOB 2024 nebo u PhDr. Ivy Málkové (malkova@stob.cz).