Celostátní odborná konference 2020

Pro letošní rok je tradiční Celostátní odborná konference plánována na středu 14. října 2020 opět v IKEM. Věříme, že nám to situace umožní, a i letos pro vás budeme moct spolu se Sekcí výživy a nutriční péče a Laboratoří pro výzkum aterosklerózy IKEM konferenci uspořádat. V rámci každého ročníku reagujeme na zpětnou vazbu od účastníků ročníků předešlých a zároveň se snažíme vybírat zajímavá aktuální témata. Nejinak je tomu i letos. Chtěli bychom Vás proto požádat o vyplnění krátkého dotazníku, abychom program, který již tvoříme, co nejvíce přizpůsobili vašim přáním. 

DOTAZNÍK

Jaké téma (témata) by Vás zajímalo pro letošní konferenci? vypište prosím

Formy přednášek, které preferuji (může být více odpovědí):
přehledové, aktuální přehled v dané problematice z širšího pohledukazuistikyvýsledky konkrétních projektů/studiípraktické rady a doporučeníjedno téma z více odborných pohledů (různých odborností)

Délka přednášek:
maximálně 20 minutmaximálně 30 minutklidně i více než 30 minut

Občerstvení v rámci konference:
klidně pouze studené občerstvení (s nabídkou teplých nápojů)alespoň teplý obědje mi to jedno

Moje povolání je:
nutriční terapeutjiný nelékařský zdravotníkvýživový poradcelékařstudent, oborjiná profese, jaká

captcha